Terug

Samenwerking tussen professionals en vrijwilligers. Wmo-wijzer

Auteur(s) Raymond Kloppenburg; Sabrina Keinemans
Publicatiedatum 2016
Publicatietype Rapport
Kenniscentrum Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie
Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
Uitgever Hogeschool Utrecht KSI
Samenvatting Met ingang van 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) volledig ingevoerd. Het uitgangspunt van deze wet is de eigen kracht van de burger en zijn of haar netwerk. Professionele zorg is geen vanzelfsprekendheid meer. Van burgers wordt verwacht dat zij in eerste instantie elkaar ondersteunen in situaties waarin zorg of ondersteuning nodig is. Als sociale professional doe je daardoor steeds vaker je werk samen met vrijwilligers. Deze Wmo-wijzer reikt een aantal tips en ideeën aan om tot een optimale samenwerking te komen
Taal Nederlands
Full-text Download
Terug