Terug

Wonen met support: werken aan herstel en sociale inclusie

Auteur(s) Jean Pierre Wilken
Publicatiedatum 2017
Publicatietype Deel van een boek
Kenniscentrum Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie
Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning
Samenvatting In dit hoofdstuk bespreken we werkwijzen om mensen met ondersteuningsbehoefte op basis van een functiebeperking te helpen zo zelfstandig mogelijk te functioneren en deel te nemen aan de samenleving. Internationaal worden deze benaderingen geschaard onder de noemer Supported Living. Ze kunnen betrekking hebben op wonen, werken, school, vrijetijdsbesteding en sociale contacten, maar wij richten ons hier vooral op vormen van begeleid en beschermd wonen. In de volgende paragraaf geven we een historisch overzicht van de ontwikkelingen in de langdurige zorg. Vervolgens wordt ingegaan op de huidige opvattingen over zorg en ondersteuning, waarbij een persoonsgerichte en samenlevingsgerichte benadering centraal staat om participatie en sociale inclusie te bevorderen
Taal _
Full-text Download
Gepubliceerd in Brede basis van het sociaal werk
Paginabereik 195-207
Terug