Terug

Van vragenlijst tot tabel

Bestandsopbouw, datastructuur en het automatisch construeren van tabellen

Auteur(s) Huub Everaert; Thoni Houtveen; Saskia Brokamp; Melissa Willemsen
Publicatiedatum 2016
Publicatietype Rapport
Kenniscentrum Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Educatie
Lectoraat Geletterdheid
Uitgever Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Educatie
Samenvatting In het huidige statistiekonderwijs is te weinig aandacht voor het proces voorafgaand aan de dataverzameling en uitvoering van de berekeningen ten behoeve van het beantwoorden van de onderzoeksvragen; het proces van datamanagement. Datamanagement is echter cruciaal voor het garanderen van de kwaliteit van de data en dus de betrouwbaarheid van de onderzoeksbevindingen. Te weinig aandacht voor dit proces vergroot de kansen op fouten in de gegevens, met als gevolg dat onderzoeksvragen niet beantwoord kunnen worden en projectgelden worden verspild. Om in deze kennislacune te voorzien is een procedure ontwikkeld, die gebruikt kan worden om databestanden te structureren en op te bouwen voordat met de feitelijke uitvoering van het onderzoek wordt begonnen. Deze procedure is beschreven het rapport ‘Van vragenlijst tot tabel’. Daarnaast wordt in de rapportage ingegaan op hoe de gegevens in SPSS kunnen worden geanalyseerd en op hoe de output van de analyses eenvoudig in een tabel voor een onderzoeksrapport of artikel kan worden gezet.
Trefwoorden datamanagement, databestanden, SPSS, data analyse
Taal Nederlands
Full-text Helaas is van deze publicatie geen full-text beschikbaar
Terug