Terug

Handreiking SRH in de WMO

Auteur(s) Jean Pierre Wilken
Publicatiedatum 2015
Publicatietype Rapport
Kenniscentrum Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie
Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning
Uitgever Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie
Samenvatting De Wmo leunt sterkt op de principes van dialogisch werken, werken vanuit eigen regie en kracht van cliënten, en het optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van de omgeving: het sociale netwerk en maatschappelijke voorzieningen. Het zijn principes waar ook de methodiek van het SRH (Systematisch rehabilitatiegericht handelen) gebaseerd is. Het SRH past niet alleen goed bij de Wmo omdat dezelfde principes gelden, maar ook omdat de methodische uitwerking handen en voeten geeft aan het werken in het Wmo-kader.
Taal Nederlands
Full-text Download
Terug