Terug

Handreiking Kalibreersessies

Auteur(s) Daan Andriessen
Publicatiedatum 2015
Publicatietype Rapport
Kenniscentrum Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Leren en Innoveren
Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek
Uitgever Hogeschool Utrecht
Samenvatting Deze handleiding is deels gebaseerd op het rapport van de Expertgroep protocol (2014) Beoordelen is Mensenwerk. De betrouwbaarheid van de beoordeling van eindwerkstukken kan worden verhoogd door de examinatoren gezamenlijk het beoordelingsmodel te laten verhelderen. Een praktische vorm daarvoor is eindwerkstukken van studenten gezamenlijk te reviewen in een kalibreersessie. Deze handreiking geeft suggesties op welke manier kalibreersessies kunnen worden georganiseerd en geleid. Een kalibreersessie is een gezamenlijke bijeenkomst van examinatoren waarin één of meerdere werkstukken van studenten worden besproken. De sessie wordt geleid door een moderator en de resultaten worden vastgelegd door een notulist. Een sessie duurt meestal 2,5 uur wanneer er één werkstuk wordt besproken, en langer wanneer er meerdere werkstukken aan de orde zijn. Een optimale groepsgrootte is tussen de 6 en 12 deelnemers.
Taal Nederlands
Full-text Download
Terug