Terug

Meerwaarde van ethische reflectie voor het ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid

Auteur(s) Mariël Kanne
Publicatiedatum 2018
Publicatietype Deel van een boek
Kenniscentrum Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie
Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
Samenvatting Tegenwoordig wordt in steeds meer organisaties, en ook binnen beroepsgroepen en in beroepsopleidingen, tijd vrijgemaakt voor ethische reflectie. Vaak noemt men dit moreel beraad. Het gesprek tijdens zo een bijeenkomst verloopt gestructureerd, met behulp van een reflectiemethode. Meestal is er een specifiek daartoe opgeleide gespreksleider die de gedachtewisseling faciliteert en stimuleert. Maar ook op andere momenten kunnen mensen, individueel of samen met anderen, stilstaan bij de vraag: 'wat is het goede om te doen , en waarom?' Dit hoofdstuk gaat over de relatie tussen ethische reflectie en ervaringsdeskundigheid. Wat kunnen ervaringsdeskundigen zelf hebben aan ethische reflectie? En wat kunnen zij bijdragen aan gezamenlijke ethische reflectie in teams, in organisaties en in opleidingen?
Taal Nederlands
Full-text Helaas is van deze publicatie geen full-text beschikbaar
Gepubliceerd in M. Boer, S. Karbouniaris, & M. de Wit (Reds.). Van levenservaring naar ervaringsdeskundigheid : didactiekboek
Paginabereik 317-323
Terug