Terug

Handreiking: “Bevorderen van gezond financieel gedrag”.

Auteur(s) Tamara Madern
Publicatiedatum 2015
Publicatietype Rapport
Kenniscentrum Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie
Lectoraat Schulden en Incasso
Uitgever Nibud
Samenvatting Mensen met schulden worden vaak als één groep bestempeld. Uit mijn promotieonderzoek ‘Op weg naar een schuldenvrij leven’ blijkt echter dat er juist veel verschillen zijn tussen mensen met achterstanden. Verschillen zijn er zowel te zien tussen mensen met lichte en ernstige schulden, als in de oorzaken van de schuldsituatie. Sommige groepen hebben moeite om de administratie op orde te krijgen, andere juist met vooruit plannen. Wat wel voor alle groepen geldt, is dat hoe eerder zij ondersteuning ontvangen, des te meer er nog mogelijk is. Mijn promotie-onderzoek kan daarom ook opgevat worden als een pleidooi om meer aandacht te besteden aan niet-problematische schulden. Deze handreiking is een praktische uitwerking van mijn proefschrift. Hierin vinden professionals concrete aanbevelingen die zij in hun werkveld kunnen toepassen (zie h. 3 tm 7). Hoofdstuk 1 van deze handreiking bevat een schets van de huidige situatie en aandachtspunten; het tweede hoofdstuk beschrijft de methodiek van mijn onderzoek.
Taal _
Full-text Helaas is van deze publicatie geen full-text beschikbaar
Terug