Terug

Investeren in het sociale innovatieermogen van MKB bedrijven loont

Auteur(s) Peter Oeij; Ernest Vroome, de; Astrid Bolland; Rob Gründemann; Lex Teeffelen, van
Publicatiedatum 2013
Publicatietype Artikel
Kenniscentrum Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Innovatie en Business, Kenniscentrum Sociale Innovatie
Lectoraat Cooperatief Ondernemerschap, Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties
Samenvatting Investering in sociale innovatie duikt op in verschillende regio’s, zoals Brabant, Zeeland, Limburg (D’havé en Rooijackers, 2012), NoordNederland en Utrecht (Bolland, Gründemann en Renkema, 2013). Ze richten zich op economische stimulering langs andere wegen dan technologische innovatie en ze concentreren zich vaak op het midden- en kleinbedrijf. Ons onderzoek naar een project over sociale innovatie in de regio Utrecht, dat plaatsvond onder de noemer ‘Mijn Bedrijf 2.0’, laat zien dat ondernemers profijt hebben van deelname aan een dergelijk project (De Vroome et al., 2012; Gründemann et al., 2013; Oeij et al., 2013). In dit artikel belichten we het Utrechtse project en stellen we dat zulke initiatieven gunstig zijn voor de regionale economie. Tevens laten we zien dat meedoen aan zulke projecten voor MKBbedrijven een slimme manier is om te innoveren en om de concurrentiepositie te versterken. Onze centrale vraag is: Versterkt het innovatieproject Mijn Bedrijf 2.0 de innovatiekracht van MKB-bedrijven? Drie deelvragen beantwoorden we: 1. Welke initiatieven zijn ontplooid door Mijn Bedrijf 2.0? 2. Heeft het project voor de deelnemende bedrijven bijgedragen aan hun sociale innovatiekracht? 3. Welk type interventies komen voor en wat leveren deze op?
Full-text Download
Gepubliceerd in M&O
Jaargang/Volume 2013 nr. 6
Paginabereik 43-61
Terug