Terug

Bezuinigingen en decentralisering zijn een explosief mengsel

Auteur(s) Jean Pierre Wilken
Publicatiedatum 2015-02-21
Publicatietype Artikel
Kenniscentrum Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie
Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning
Samenvatting Full text via link. De veronderstelling dat formele zorg zonder meer tegen haar informele variant kan worden uitgeruild en dat de participatiesamenleving maakbaar is, getuigt van een simplistische denkhouding. Sociale innovatie gebaseerd op dergelijke verkeerde aannames is bijzonder risicovol.
Taal Nederlands
Full-text Download
Gepubliceerd in Sociale Vraagstukken
Terug