Terug

Aandachtspunt: onderwijs tijdens geslotenheid

Auteur(s) Lisette Bitter; Joep Hanrath; Fieneke Vogelpoel
Publicatiedatum 2016
Publicatietype Deel van een boek
Kenniscentrum Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie
Lectoraat Regie van Veiligheid, Werken in Justitieel Kader
Uitgever Hogeschool Utrecht
Samenvatting Binnen Trajectzorg is als uitgangspunt gesteld dat een traject bestaat uit diagnostiek en uit een planmatige aanpak inclusief onderwijs en/of arbeid. Rondom het thema onderwijs is op 23 april 2015 een symposium georganiseerd door de samenwerkende organisaties van Trajectzorg. De keuze voor dat thema vloeide voort uit de bevinding dat de samenhang tussen onderwijs en zorg versterking behoeft en continuïteit van onderwijs meer aandacht. Op basis van het symposium, maar ook van dossieranalyse, interviews en observaties zijn we tot het formuleren van het volgende aandachtspunt gekomen. In het artikel wordt dit nader uitgewerkt.
Taal _
Full-text Download
Gepubliceerd in Trajectzorg: Op zoek naar het gewone leven
Paginabereik 43-48
Terug