Terug

Meerperspectivische kijk op bronnen ervaringsdeskundigheid.

Auteur(s) Simona Karbouniaris; Marjo Boer
Publicatiedatum 2018
Publicatietype Deel van een boek
Kenniscentrum Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie
Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning
Samenvatting Vanuit meerperspectivische waarderende kijk op het vakgebied ervaringsdeskundigheid kiezen we in dit boek voor een open benadering van de gehanteerde definiëringen van ervaringsdeskundigheid. Hoewel we verwachten dat veel lezers dit hoofdstuk verwachtingsvol inkijken op zoek naar standpunten, gaat onze voorkeur uit om ons niet vast te leggen op een van de beschreven definities. Zodoende vindt in dit hoofdstuk, in overeenstemming met de veelzijdige praktijk van ervaringsdeskundigheid, een verkenning plaats naar gedachten, concepten en eerdere beschrijvingen die leven onder ervaringsdeskundigen zelf. Hierbij hebben wij ons niet ten doel gesteld een theoretische exercitie uit te voeren, maar eerder te zoeken naar een beknopt overzicht van uiteenlopende opvattingen waarmee met name de beroepspraktijk gediend moet zijn. Ook hebben we in ogenschouw genomen dat er vanuit verschillende invalshoeken en opvattingen over herstelwerk en empowerment geschreven wordt net zoals over ervaringsdeskundigheid
Trefwoorden mm
Taal Nederlands
Full-text Helaas is van deze publicatie geen full-text beschikbaar
Gepubliceerd in M. Boer, S. Karbouniaris, & M. de Wit (Reds.). Van levenservaring naar ervaringsdeskundigheid : didactiekboek
Paginabereik 23-38
Terug