Terug

Individuen ondersteunen

Sociaal werk in actie

Auteur(s) Lia Doorn, van; Marc Hoijtink
Publicatiedatum 2017
Publicatietype Deel van een boek
Kenniscentrum Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie
Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
Samenvatting In dit hoofdstuk zoomen we in op ondersteuning aan mensen als meneer De Bruin. De casus van meneer De Bruin is een typisch voorbeeld waar je als professional in het sociaal werk mee te maken kunt krijgen. Sociaal werkers krijgen dagelijks te maken met ingrijpende gebeurtenissen in levens van mensen en consequenties van maatschappelijke ontwikkelingen. We vertrekken in de geest van dit boek vanuit een brede blik op sociaal werk met aandacht voor zowel de kwetsbaarheid als de veerkracht van mensen en hun sociale omgeving en voor zowel het individuele als het collectieve perspectief. In par. 5.2 starten we met het onderscheid tussen ondersteuning en hulp bij enkelvoudige en meervoudige problematiek. In par. 5.3 zoomen we in op een drietal perspectieven waarmee we naar de casus van meneer De Bruin kijken. Bovendien belichten we de in sociaal werk veel gehanteerde begrippen 'kwetbaarheid' en 'veerkracht'. Vervolgens onderscheiden we in par. 5.4 enkele leefgebieden die kunnen helpen om preciezer te kijken wat er in de casus speelt. In par. 5.5 koppelen we de casus aan de opkomst van outreachend werken in het sociaal werk en staan we stil bij het belang van ethisch actorschap in het sociaal werk. Tenslotte beantwoorden we in par.5.6 de vraa5g waar vanuit een brede benadering kansen blijven liggen voor preventie en (vroeg)signalering in de casus van meneer De Bruin
Taal Nederlands
Full-text Download
Gepubliceerd in Brede basis van hetr sociaal werk
Paginabereik 125-139
Terug