Terug

Meertaligheid in primair en voortgezet onderwijs

Een stand van zaken en curriculaire aanbevelingen

Auteur(s) Niels Nederlof; Jantien Smit
Publicatiedatum 2018
Publicatietype Rapport
Kenniscentrum Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Leren en Innoveren
Lectoraat Lectoraat Didactiek van het Beta - en Technologieonderwijs
Uitgever SLO: Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling
Samenvatting In deze notitie gaan we in op meertaligheid: wat is het, en hoe speelt het een rol in zowel de samenleving als in het onderwijs? We schetsen het overheidsbeleid rond meertaligheid: hoe is meertaligheid uitgewerkt in de huidige leerplankaders en welke plek heeft meertaligheid in de Nederlandse wet? Ook beschrijven we de rol van meertaligheid in de Nederlandse onderwijspraktijk en gaan we in op de natuur van de meertalige leerling. Vervolgens bespreken we vanuit wetenschappelijke inzichten argumenten om meertaligheid in het curriculum op te nemen, en komen we aan de hand van inspirerende buitenlandse praktijken en curricula tot een aantal aanbevelingen rond meertaligheid in het curriculum.
Trefwoorden meertaligheid, primair onderwijs, voortgezet onderwijs
Taal Nederlands
Full-text Download
Terug