Terug

Samenwerking van vrijwilligers en beroepskrachten in het sociale domein. Nieuwe vormen van partnerschap

Auteur(s) Raymond Kloppenburg; Sabrina Keinemans
Publicatiedatum 2016
Publicatietype Deel van een boek
Kenniscentrum Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie
Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
Samenvatting Hoofdstuk 7 in Handboek Werken in de Wijk. 7.1 Inleiding 7.2 Wie zorgt voor wie in de participatiesamenleving 7.3 Hoe verhouden beroepskrachten en vrijwilligers zich tot elkaar? 7.4 Spanningsvelden tussen professionals en vrijwilligers 7.5 Naar een constructieve samenwerking 7.6 Competenties sociale professional 7.7 Besluit
Taal _
Full-text Download
Gepubliceerd in Handboek Werken in de Wijk
Paginabereik 99-110
Terug