Terug

Kwaliteitscriteria voor onderzoek in het hbo

Auteur(s) Daan Andriessen; René Butter
Publicatiedatum 2016
Publicatietype Artikel
Kenniscentrum Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Leren en Innoveren
Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek
Samenvatting Bestuurders en leidinggevenden in het hbo moeten sinds 2001 naast leiding geven aan onderwijs ook de onderzoeksfunctie van het hbo managen. De aansturing van het onderzoek in het hbo is de laatste jaren steeds professioneler geworden. Hogescholen doen aan onderzoeksprogrammering, hebben planning- en control cycli ingericht en veel instellingen hebben het onderzoek gebundeld in kenniscentra. De uitdaging is om de komende jaren ook meer aandacht te besteden aan het verder verhogen van de inhoudelijke kwaliteit van het onderzoek. Standaard drie van het nieuwe Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) van de Vereniging Hogescholen ‒ dat in 1 januari 2016 van kracht is geworden ‒ verplicht hogescholen om ervoor te zorgen dat de lectoraten c.q. kenniscentra beschikken over expliciete kwaliteitscriteria voor hun onderzoek die passen bij het vakgebied waarin zij werkzaam zijn. Dit artikel beoogt bestuurders en managers te ondersteunen bij het aansturen van dit complexe proces. Het bepalen van kwaliteitscriteria is uitdagend omdat praktijkgericht onderzoek in het hbo nogal divers is. Het onderzoekt fysieke én sociale verschijnselen, het is alfa, bèta en gamma onderzoek, het put uit tal van verschillende wetenschapstradities en betrekt in meer of mindere mate de praktijk bij het onderzoek. Deze diversiteit maakt het wel belangrijk om te komen tot verbindende en overkoepelende kwaliteitscriteria. In dit artikel presenteren wij een aanzet hiertoe
Taal Nederlands
Full-text Helaas is van deze publicatie geen full-text beschikbaar
Gepubliceerd in Thema : tijdschrift voor hoger onderwijs
Terug