The Network is the Message

Sociale media geven organisaties direct toegang tot hun (potentiële) gebruikers en bieden een mogelijkheid om te leren over wat ze bezighoudt, wat ze willen en met wie ze in verbinding staan. Veel organisaties staan op die manier al met hun gebruikers in contact via bijvoorbeeld Facebook of Twitter en geen marketingcampagne doet het meer zonder likes en tweets. Steeds meer organisaties gebruiken dan ook sociale media. Deels omdat ze weten hoe het werkt, maar ook om de boot niet te missen of ‘omdat de klant dat vraagt’. Hoeveel ze daarin investeren en dat in de toekomst ook willen blijven doen, hangt af van de effectiviteit van sociale media. Maar wanneer is het effectief, wat bepaalt die effectiviteit en hoe meten we de effectiviteit? Het zijn de vragen waarop we het antwoord nog grotendeels schuldig moeten blijven.

Veel onderzoek naar sociale media op dit moment gaat over de passieve vorm: bijhouden wat er op het web over jou en je merk wordt gezegd (Word-of-Mouth of WOM) en als dat schadelijk is: bijsturen en proberen de schade te beperken of proberen de conversatie over jou te laten gaan. Er bestaan inmiddels talloze hulpmiddelen om daartoe de output van sociale netwerken te monitoren en te analyseren (aantallen likes, comments, tweets, etc.). De belofte van effectiviteit schuilt echter met name in de (pro-) actieve vorm om de communicatie in samenwerking met netwerkgebruikers gaandeweg vorm te geven en te verspreiden (user generated content, co-creatie, virale of netwerkeffecten). Sociale media zijn echter zo nieuw en in de mix complex dat we nog nauwelijks weten wat de effectiviteit van interactieve communicatie is en bepaalt, laat staan die te meten.

INHAKEN OP SOCIAL MEDIA VOOR EFFECTIEVE GEZONDHEIDSCAMPAGNES: HOE DOE JE DAT? from U CREATE on Vimeo.

Tegen die achtergrond moet het ‘The Network is the Message’ project worden geplaatst. Het is een driejarig onderzoeksprogramma, waar het Lectoraat Marketing, Marktonderzoek en Innovatie (MMI) als penvoerder in Januari 2015 een SIA-RAAK-subsidieaanvraag heeft ingediend. 
Crossmedia (Communicatie en Journalistiek) en MMI werken bij dit project samen met U Create (voormalig Center of Expertise Creatieve Industrie Utrecht) en de consortium partners, te weten: Lectoraat Marketing & Innovation van de Hogeschool Rotterdam, Stichting Creative Connection, iMMovator, Greenberry, Kaliber, HollandSpoor, Han Snel, Obi4wan, Online Marketing Fabriek, R2Research, RauwCC, Evident, Valtech, New Meaning, Total Active Media en Radio Netherlands Worldwide 

Het project “The Network is the Message” ontwikkelt nieuwe kennis en middelen om de werking van sociale media beter te begrijpen en de mogelijkheden ervan beter te benutten. Wij focussen ons daarbij op (Utrechtse) marketingcommunicatie- en mediaprofessionals, twee beroepsgroepen voor wie sociale media inmiddels een cruciale tool zijn in de uitoefening van hun taak, maar voor wie het gebruik ervan nog sterk experimenteel van aard is. Hoewel dat in zijn algemeenheid en voor iedereen geldt, lijkt het mkb in het nadeel ten opzichte van multinationals, die meer capaciteit en middelen hebben om hiermee te experimenteren. In Nederland zijn het vooral de grotere media- en communicatiebureaus die over voldoende mensen en middelen beschikken om de effectiviteit van campagnes systematisch te meten, terwijl het gros van de communicatie- en mediabureaus tot het kleinere mkb behoren.

Het project “The Network is the Message” doet daarom onderzoek naar de kritische succesfactoren bij de toepassing van online interactieve communicatie met als centrale onderzoeksvraag: ‘Hoe beoordeel en verbeter ik de effectiviteit van communicatie in online sociale netwerken?’ Op basis van deze kennis wordt een speciaal op het mkb gerichte toolkit ontwikkeld en beproefd waarmee marketingcommunicatie- en media-professionals beter in staat zijn om een sociaal netwerk te activeren en grip te krijgen op de effectiviteit van hun online interactieve communicatie.

Het project geeft vanuit de inzichten met de focus op social media in het bijzonder op moment, content, brand en metrics terug aan de wetenschap en de praktijk in de vorm van kennis en tooling. Dit gebeurt op blogs, in publicaties, op wetenschappelijke en beroeps-podia, trainingen en workshops, en in verschillende boeken.

Ook hebben de onderzoekers een groot deel van hun inzichten gebundeld in het boekje ‘Inhaken met sociale media in 60 minuten’ geschreven door Thijs Waardenburg en Komala Mazerant in samenwerking met Haystack en Frankwatching.

Meer informatie:

Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Over het lectoraat

Human Experience & Media Design

crossmedialab

Over het lectoraat

Meer weten?

Bezoek onze website of volgens ons via Twitter, LinkedIn en Facebook.