Schuldpreventie, voorkomen is beter dan genezen

Door de economische crisis raken steeds meer mensen in de schulden. Omdat de aard en omvang van de schulden veranderen, wordt de schuldhulpverlening complexer. Gemeenten staan voor de uitdaging dit te regelen met minder middelen. Om die reden heeft het Lectoraat Schulden & Incasso van Hogeschool Utrecht (HU) samen met het Lectoraat Armoede en Participatie van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een onderzoek uitgevoerd naar effectieve schuldpreventie. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Heeft schuldpreventie effect, en welke methoden zijn het meest effectief? De lectoren Nadja Jungmann (HU) en Roeland van Geuns (HvA) onderzochten dit met hulp van verschillende onderzoekers. Woensdag 3 april 2013 kwam het onderzoeksrapport 'Preventie: voorkomen is beter dan genezen' uit. Het rapport bevat de meest 8 succesvolle interventies en toont aan dat schuldpreventie wel degelijk zin heeft. Het document biedt beleidsmakers daarom een legitimatie om zich in te zetten voor preventieactiviteiten. En de aanbevelingen bieden de gemeenten handvatten om hun schuldpreventiebeleid zo effectief mogelijk in te richten.

Ook landelijk was er aandacht voor het onderzoek; zo besteedde het NOS Journaal aandacht aan het rapport.