Healthy Ageing Support by Internet and the Community (HASIC)

Toolkit

Download het eindproduct van ruim 2 jaar internationale samenwerking in het project HASIC (Healthy Ageing Supported by Internet and Community): “Toolkit HASIC Gezond ouder worden” (Nederlandse versie, 2e druk, november 2017) of “A toolkit for promoting Healthy Ageing" (Engelse versie). Bekijk ook de Recommendations for organizing and coordinating preventive services and activities for 65+.

HASIC

HASIC (Healthy Ageing Supported by Internet and Community) is een internationaal project gericht op het bevorderen van een gezonde levensstijl bij ouderen. Het lectoraat van Lia van Doorn van Hogeschool Utrecht (HU) werkt hier aan mee. Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie.

In dit project wordt uitgegaan van de nieuwe definitie van gezondheid van Machteld Huber (2011): “Gezondheid als het vermogen om je te kunnen aanpassen en je eigen regie te voeren in het licht van fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven”. Huber zegt verder: “Uit mijn onderzoek is ook gekomen dat naarmate mensen ouder worden, ze anders naar gezondheid gaan kijken. Ze gaan meer accepteren. Dus de acceptatie van je kleine klachten en beperkingen levert een grotere geestelijke winst op.”

In samenwerking met zes  hogescholen en universiteiten in Europa (Noorwegen, Finland, Estland, Hongarije, Spanje en Duitsland) worden onderwijsmodulen en trainingsinstrumenten ontwikkeld waar studenten, professionals en vrijwilligers mee aan de slag kunnen binnen hun contact met 65-plussers rondom gezond ouder worden. Instrumenten die we daarbij ontwikkelen zijn een handboek voor professionals, studenten en vrijwilligers én een internetwebsite die ouderen ondersteunt bij het gezond ouder worden.

Samenwerking

In het ontwikkelen van de onderwijsmodulen en instrumenten wordt samengewerkt met professionals uit de ouderenzorg, studenten met belangstelling voor het werken met ouderen en vrijwilligers die zelf 65-plusser zijn. Bij dit proces zoeken we nauwe samenwerking met het kenniscentrum Movisie en diverse andere organisaties in het werkveld.

Bent u als professional, student of vrijwilliger geïnteresseerd in dit project, neem dan contact op met Aly Gruppen aly.gruppen@hu.nl of bekijk de website www.hasicproject.eu.

Brede benadering van gezondheid

Vanuit de definitie van positieve gezondheid worden instrumenten ontwikkeld gericht op sociale, mentale en fysieke gezondheid die kunnen worden ingezet in de dialoog en activiteiten met ouderen. De nadruk zal liggen op zelfredzaamheid, empowerment en sociale participatie. Uit onderzoek van Eysink, Zantinge en Harbers (2014) blijkt “dat als ouderen lang actief blijven het mes aan twee kanten snijdt. Niet alleen leidt gezondheid tot meer participatie, maar participatie heeft ook een positieve invloed op de gezondheid van ouderen, tenzij de belasting te groot wordt. Het is een uitdaging om hier een goede balans in te vinden.” Door actief te zijn, verbetert vooral de mentale gezondheid en het sociale functioneren.

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat