DigiTaal: innovatie van taaltherapie met games

Looptijd: 1 juni 2016 - 31 oktober 2018
Projectcoördinatie: Sonja Barends
Betrokken HU onderzoekers: Ellen Gerrits, Johanna Schulting, Marjan ter Harmsel, Rob Zwitserlood, Ander de Keijzer

Video over het project

Sinds de introductie van tabletcomputers merken ouders en professionals dat games op tablets aantrekkelijk en toegankelijk speelgoed zijn voor jonge kinderen. Er bestaat echter een groot verschil van mening tussen logopedisten over de geschiktheid van tabletgames voor leren en taalontwikkeling van peuters en kleuters. 

In het onderzoeksproject DigiTaal hebben wij een interventiestudie uitgevoerd naar de effectiviteit van het gebruik van tabletgames in taaltherapie voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) ten opzichte van traditioneel behandelmateriaal. Daarnaast is een doorzoekbare database ontwikkeld waarin logopedisten voor taaltherapie geschikte games kunnen selecteren en zelf beoordelen. Ook is een handreiking Samen Gamen ontwikkeld met best-practices voor interactief en communicatief gamen in taaltherapie, geïllustreerd met videovoorbeelden. Zie: www.digitaal.hu.nl

Projectpartners

Het consortium bestaat uit de Koninklijke Auris Groep, NSDSK, Pento, Koninklijke Kentalis, de beroepsvereniging Logopedie NVLF, het Lectoraat Kind, Taal en Ontwikkeling (Hanzehogeschool Groningen), het Lectoraat Intelligent Data Systems (Hogeschool Utrecht) en het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie (Hogeschool Utrecht). 

Cofinanciering

Het project is gefinancierd met een subsidie Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht onderzoek Sia Raak.

Bewaren

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat

Intelligent Data Systems

Architectuur van Digitale Informatiesystemen

Over het lectoraat