Matthijs Brouwer

Terug naar onderzoekers Matthijs Brouwer
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Toegang tot het Recht
Contact:

E-mail: matthijs.brouwer@hu.nl

Telefoon: 06-18967516

Volg op:

Matthijs Brouwer is sinds 2007 docent bij de opleiding HBO Rechten. Hiervoor werkte hij bij de Hanzehogeschool en een adviesbureau voor stedelijke vernieuwing. Hiernaast werkte hij tot 2014 als webdeveloper en adviseur online communicatie. Binnen de HU houdt hij zich bezig met onderwijsinnovatie en denken over (blended) didactiek, motivatie en gepersonaliseerd leren. Binnen de opleiding HBO Rechten is hij coördinator studieloopbaanbegeleiding houdt hij zich bezig met het ontwerp van het praktijklint en werken in leerteams. Hij geeft onder andere communicatietrainingen, cursussen argumenteren en management en organisatie. Hij is geïnteresseerd de spanning tussen de (vaak gewenste of veronderstelde) rationaliteit van organisaties en hun beleid tegenover de irrationaliteit van menselijk handelen en de daarmee gepaard gaande ongewenste, want onrechtvaardige, uitkomsten van beleid.

De komende tijd staat hij Quirine Eijkman bij in het onderzoek Toegang tot Recht. Hij verricht literatuuronderzoek naar de begrippen Legal Empowerment en Acces to Law, waarin ook aandacht is voor beleid dat in dit kader is uitgezet. Het doel van dit onderzoek is het leggen van een basis voor verder onderzoek binnen het lectoraat Toegang tot Recht.