prof. dr. Maaike Hajer

Terug naar onderzoekers Maaike Hajer
Functie: Lector
Lectoraat: Geletterdheid
Contact:

E-mail: maaike.hajer@hu.nl

Telefoon: 088-4817149

Volg op:

Maaike Hajer is een van de grondleggers van taalgericht vakonderwijs. Bij deze didactiek wordt taalontwikkeling verweven in het onderwijs in andere vak- en vormingsgebieden (Hajer & Meestringa, Handboek Taalgericht Vakonderwijs, derde herziene druk 2015).

Maaike Hajer studeerde Toegepaste Taalwetenschap en Nederlandse taal- en letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze promoveerde in 1996 op het onderwerp 'Leren in een tweede taal. Interactie in een meertalige mavo-klas' aan de Universiteit van Tilburg. Eerder was zij werkzaam voor de Stichting Leerplanontwikkeling (1982-1993) en aan de Universiteit Groningen als post-doc onderzoeker (1999-2001). Sinds 1993 is zij werkzaam bij Hogeschool Utrecht; sinds 2002 als lector. Daarnaast is zij hoogleraar aan de Universiteit Malmö (Zweden).

Lectoraat

In het Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School (2002-2010) ontwikkelde Hajer een integrale pedagogisch-didactische aanpak voor onderwijs in multiculturele klassen en vertaalde deze naar docentcompetenties. Centrale publicaties van het lectoraat zijn:

 • Leraar in een kleurrijke school (Den Brok, Hajer, Patist en Swachten, 2005)
 • Open ogen in een Kleurrijke klas (Hajer, Hansson, Hijlkema, Riteco en Coutinho, 1997)
 • Taalgericht vakonderwijs (Hajer & Meestringa, 2004-, derde herziene druk 2015).

Maaike Hajer houdt zich met name bezig met de rol van taal bij het leren, en met de competenties die vakdocenten nodig hebben om talige leerprocessen te faciliteren binnen specifieke vakken. De onderzoekscapaciteit komt voornamelijk uit een samenwerking met de Universiteit Malmö (Zweden), waaraan ze voor 0,6 fte als hoogleraar verbonden is.

Belangrijkste taken Maaike Hajer

 • Onderzoek naar de vormgeving en implementatie van taalgericht vakonderwijs in het voortgezet onderwijs, met een focus op exacte vakken (designstudie i.s.m. Universiteit Gothenburg, gefinancierd door de Zweedse Vetenskapsråd). Het project heet Science And Literacy Teaching (SALT).
  Over het werk in Zweden is een Zweeds televisieprogramma gemaakt.
 • Ontwikkeling van professionaliseringsmaterialen taalgericht vakonderwijs (opdrachten van het Zweedse Skolverket in het kader van het nationale Läslyftsprogramma).
 • Internationale vergelijking van onderwijscontexten en vernieuwingsstrategieën in het bijzonder m.b.t. taalbeleid in een multiculturele samenleving.
 • Voorzitterschap van het landelijk Platform Taalgericht Vakonderwijs, gecoördineerd door SLO.
 • Begeleiden van promotietrajecten op het terrein van taalgerichte vakdidactiek. Onder andere: Gerald van Dijk, Taalontwikkelend natuurkunde-, scheikunde-  en techniekonderwijs; een ontwerp voor het opleiden van leraren, HU-Instituut Archimedes.
 • Als initiatiefnemer van het Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Vluchtelingenkinderen werken aan kwaliteitsverbetering van onderwijs aan nieuwkomers binnen meerjarige integratiemodellen.

Het Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers publiceerde de handreiking 'Ruimte voor nieuwe talenten' voor basisscholen. Lector Maaike Hajer was projectleider van dit project, uitgevoerd in opdracht van PO-Raad en Ministerie van OCW. De pdf is vanaf dinsdag 21 maart 2017  te vinden op www.taallectoren.nl.

Op 15 februari start het door Maaike opgezette nieuwe onderzoek 'Inclusive Science Education – a design study’, gefinancierd door de Scandinavische Nordforsk en NRO. Hierin zal worden samengewerkt met Innlandet Hogskole Norway in Hamar, Malmö University en Hogeschool Utrecht. Binnenkort zal voor dit project een website worden gelanceerd.

Oproep bijdragen studiedag

Anela studiedag Meertaligheid, Troef of twistappel? vindt plaats op vrijdag 18 oktober 2019. Wil je een bijdrage leveren aan de studiedag? Reageer uiterlijk 7 juni 2019.

Meer informatie

@maaikehajer