Joep Hanrath

Terug naar onderzoekers Joep Hanrath
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Werken in Justitieel Kader
Contact:

E-mail: joep.hanrath@hu.nl

Telefoon: 06-42602684

Volg op:

Een sociale professional op zoek naar kennis.

Joep Hanrath is hogeschoolhoofddocent bij het Instituut Social Work en als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Werken in Justitieel Kader.  Gevormd door de praktijk van het sociaal werk maakte hij in 2001 de overstap naar het onderwijs en sinds 2008 combineert hij dit met onderzoek. Toen startte een  promotieonderzoek  naar het werk van groepsleiders in Justitiële Jeugdinrichtingen. De vraag was hoe groepsleiders de orde op de leefgroep vormgeven en of dit een verklaringsgrond is voor de beperkte recidivevermindering. Centraal in dit onderzoek stond het handelen van de groepsleider i.c. pedagogische medewerker, één van de sociale professionals binnen een breed forensisch domein. Na zijn promotie in 2013 volgde het project Trajectzorg, een Raak Publiek onderzoek . Onder het motto van bedden naar trajecten  ontwikkelde jeugdzorgpartners in de regio Utrecht een werkwijze om jongeren te ondersteunen in de overgang van gesloten verblijf terug naar de samenleving. De focus lag op het methodisch handelen van groepsleiders en ambulant begeleiders onder regie van de gedragsdeskundige. Middels actieonderzoek ondersteunden een groep onderzoekers de ontwikkeling van deze nieuwe werkwijze (zie ook www.continuiteitinjeugdzorg.hu.nl). Momenteel is Joep Hanrath verbonden aan het Raak-Pro onderzoek (www.werkalliantie.hu.nl) naar de werkalliantie binnen de gedwongen jeugdzorg.

Zijn ambitie is om met studenten wetenschappelijke kennis te ontsluiten voor hun praktijkvragen. Zo kunnen studenten aansluiten bij lopend onderzoek, afstuderen op deelonderwerpen uit langlopende onderzoekslijnen en deel nemen aan werkconferenties met professionals. Onderzoeksresultaten krijgen een plek in het onderwijs en genereren discussies hierover weer nieuwe vragen voor studenten.
Voor de specifieke kennis binnen het forensisch sociale domein ontwikkelt Joep Hanrath momenteel met een groep docenten het uitstroomprofiel Forensisch Sociaal Werk binnen de bacheloropleiding Social Work. Landelijk organiseert hij met 11 andere hogescholen de ontwikkeling van het competentieprofiel Forensisch Sociale Professional.

Joep Hanrath promoveerde op 26 september 2013 aan de Universiteit van Utrecht. Lees de samenvatting van zijn proefschrift ‘De groepsleider als evenwichtskunstenaar’. Hanrath hield ’ook een lezing tijdens een symposium bij de HU, dat was gewijd aan zijn promotie.