Amber Ronteltap

Terug naar onderzoekers portret Amber Ronteltap
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Crossmediale communicatie in het publieke domein
Contact:

E-mail: amber.ronteltap@hu.nl

Telefoon: 06 - 14 21 57 18

Volg op:

Amber Ronteltap (1979) studeerde als voedingskundige af aan Wageningen Universiteit. Zij promoveerde daar in 2008 bij de leerstoelgroep Marktkunde & Consumentengedrag op de publieke acceptatie van een nieuw fenomeen op voedingsgebied: voeding afgestemd op je genetisch profiel, oftewel nutrigenomics-based personalised nutrition. Dit onderzoek werd gefinancierd door NWO. In haar promotieonderzoek heeft Amber uiteenlopende toekomstscenario’s rondom personalised nutrition opgesteld en laten verfilmen door een groep HKU-afstudeerders, om dit complexe onderwerp tot leven te laten komen voor consumenten.

Daarna werkte zij 8 jaar als consumentenonderzoeker bij het LEI, het instituut van Wageningen UR dat toegepast sociaalwetenschappelijk onderzoek doet rondom agrifood. Een gezondere en duurzamere wereld is daarbij de missie. Personalised nutrition bleef één van de hoofdonderwerpen van Ambers onderzoek, al verschoof het accent wel van personalisatie op basis van genetisch profiel naar personalisatie in bredere zin van het woord: hoe kun je voedingsadvies laten aansluiten bij de behoeften van een individu? Wat moet je weten van een persoon om voedings- en leefstijladviezen goed aan te kunnen passen? Hoe kun je dat goed maar toch eenvoudig meten? En hoe moeten die adviezen vervolgens worden gegeven? Voor het beantwoorden van deze vragen moeten inzichten uit verschillende vakgebieden (voeding, psychologie, communicatie, marketing en ICT) met elkaar worden gecombineerd; grensgebieden die Amber graag opzoekt.

Sinds februari 2016 werkt Amber als senior onderzoeker bij het Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein (PubLab). Daar schrijft zij aan onderzoeksvoorstellen en werkt ze mee in onderzoeksprojecten binnen de programmalijn gedrag, met een focus op gezondheid. Daarnaast is Amber, waar nodig, coach, vraagbaak en sparringpartner voor de PubLab-onderzoekers in hun lopende en aankomende projecten.