Ilya Zitter

Terug naar onderzoekers Ilya Zitter
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Beroepsonderwijs
Contact:

E-mail: ilya.zitter@hu.nl

Telefoon: 06-18498697

Volg op:

Dr. Ilya Zitter werkt als hogeschoolhoofddocent bij Hogeschool Utrecht. Als hogeschoolhoofddocent combineert zij onderwijs- en onderzoekstaken.

Ilya werkt binnen het Lectoraat Beroepsonderwijs, dat onderdeel is van het Kenniscentrum Leren en Innoveren, aan onderzoeksprojecten over het ontwerpen van beroepsgerichte leeromgevingen. Haar expertise op dit gebied zet ze in bij vraagstukken van de hogeschool, het kenniscentrum en het bredere veld van beroepsonderwijs (mbo en hbo). Tevens begeleidt ze (pre-)promotietrajecten en praktijkgericht onderzoek van docenten/onderwijsprofessionals. Binnen het lectoraat heeft zij kenniscirculatie in haar portefeuille.

Ilya is de coördinator van de academische werkplaats rond het thema ‘ontwerpen beroepsonderwijs’ met als naam Ontwerpruimte Beroepsonderwijs. In deze werkplaats komt de professionele praktijk van mbo/hbo, onderwijs en onderzoek rond het thema van het ontwerpen van beroepsonderwijs  samen. Over dit thema houdt ze eveneens een blog bij.

Naast haar werkzaamheden bij het Lectoraat Beroepsonderwijs, voert Ilya de inhoudelijke regie van het assortiment rond de didactische bekwaamheid van hbo-docenten van het Expertisecentrum docent HBO. Dit expertisecentrum is een HU-brede voorziening ingesteld door het College van Bestuur voor de professionalisering van docenten passend bij de strategische koers van de HU en de prestatieafspraken van HU met OCW.

Daarnaast is Ilya betrokken bij de Masteropleiding Expert Beroepsonderwijs. Ze maakt daar onderdeel uit van het kernteam en is ze o.a. verantwoordelijk voor de onderwijseenheden ‘Perspectieven op Beroepsonderwijs 1’ en ‘Ontwerpen van adaptief beroepsonderwijs’.

Ilya werkte eerder als senior onderzoeker bij het Expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) en het Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden (IVLOS, Universiteit Utrecht (UU)). Vanuit de UU was zij gedetacheerd bij Cetis Expertisecentrum voor onderwijsinnovatie en ICT bij HU. Zij startte daar met praktijkgericht promotieonderzoek naar het ontwerpen van leeromgevingen in het hbo. Later was zij voor het vervolg van dit promotieonderzoek ook al verbonden aan het Lectoraat Beroepsonderwijs en de leerstoel Beroepsonderwijs bij de UU. Voordat zij aan het werk ging in Utrecht was zij twee jaar als research associate verbonden aan het programma User-System Interaction van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), na jaren werkzaam te zijn geweest als adviseur op het gebied van ICT en organisatieverandering.

Beroepsonderwijs

Over het lectoraat

@ilyazitter

@LectBeroepsondw

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten