"Waak voor het stempel terrorist"

22-12-2016

Hoe ervaren lokale professionals het landelijk beleid tegen (gewelddadig) extremisme? En vinden zij dat er voldoende rechtsbescherming is voor mensen die ermee in verband worden gebracht? Het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht onderzocht samen met trainings- en adviesbureau Senze hoe lokale professionals bij gemeenten de persoonsgerichte aanpak van (potentiële) extremisten ervaren. Lokale professionals willen voorkomen dat mensen onterecht een stempel ‘terrorist, extremist of radicaal’ krijgen.

Quirine EijkmanIn de versterking van het voorkomen en aanpakken van (gewelddadig) extremisme en terrorisme is de afgelopen jaren in Nederland veel geïnvesteerd. Internationale en nationale strategieën richten zich op preventie, bescherming, vervolging en reactie. Samenwerking en informatie-uitwisseling op lokaal, nationaal en internationaal niveau staat centraal in veel beleid. Nederland doet dit via de ‘brede benadering’, een combinatie van preventieve en repressieve maatregelen. De gemeente voert de regie bij de lokale geïntegreerde aanpak, die wordt uitgevoerd door professionals uit die gemeente zoals sociale werkers, veiligheidsexperts of jongerenwerkers. Over de effecten van de lokale, persoonsgerichte aanpak is tot nu toe weinig bekend. Het doel van het verkennende onderzoek van Hogeschool Utrecht is meer zicht te krijgen op deze benadering. Daarmee leveren de auteurs een bijdrage aan discussies over het Nederlandse beleid om (gewelddadig) extremisme en terrorisme tegen te gaan. 

Grote verantwoordelijkheid

Lokale professionals zien vooral een grote verantwoordelijkheid in het aanwijzen van personen en groepen als ‘risico’. Tegelijkertijd zien zij relatief weinig aandacht voor de rechtsbescherming van betrokkenen tegen bepaalde bestuurlijke maatregelen. Men wil vooral voorkomen dat mensen onterecht een stempel ‘terrorist, extremist of radicaal’ krijgen. Dit omdat het risicolabel vergaande sociale gevolgen kan hebben voor de persoon in kwestie.

Lees hier het rapport “Waak voor het stempel terrorist. Lokale professionals over de persoonsgerichte aanpak van (potentiële) extremisten”. Auteurs zijn Josien Roodnat, adviseur en onderzoeker bij Senze en Quirine A.M. Eijkman, lector Toegang tot het Recht bij Hogeschool Utrecht.