Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen in Utrecht gestart

18-01-2017

In de stad Utrecht is dinsdag 17 januari de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen van start gegaan. In deze werkplaats willen bewoners en medewerkers van vier woonprojecten in Utrecht ontdekken hoe goed het mengen van verschillende typen bewoners gaat in de praktijk. Dit gebeurt in samenwerking met vertegenwoordigers van woningcorporaties, instellingen en onderzoekers. Twee lectoraten van Hogeschool Utrecht behoren tot de initiatiefnemers van de werkplaats: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening en Participatie, Zorg en Ondersteuning.

Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen

Het draait om vier bijzondere woonvormen in Utrecht, waarbij ex-dak- en thuislozen, mensen met psychische kwetsbaarheid en andere burgers met elkaar samenwonen en samen activiteiten ondernemen: ’t Groene Sticht, Parana, Majella Wonen en Enik Recovery College. In deze woonvormen wordt geëxperimenteerd met het mengen van verschillende categorieën bewoners: gewone bewoners en meer kwetsbaren, die doelbewust bij elkaar gaan wonen en zo met elkaar in contact komen.

“Voordelen zijn legio”

Gemengde woonvoorzieningen staan sterk in de belangstelling: verschillende ‘typen’ bewoners worden bij elkaar gehuisvest in leegstaande gebouwen of in bestaande complexen. Studenten bij ouderen in een verzorgingstehuis, studenten met vluchtelingen, ‘gewone’ huurders met (ex)dak- en thuislozen. De voordelen zijn legio, aldus de initiatiefnemers van deze voorzieningen. Zo zou leegstand worden bestreden, zouden ouderen in verzorgingstehuizen extra aanspraak krijgen en zouden vluchtelingen en mensen uit opvanginstellingen eerder een woning vinden. Het zou dus goed zijn voor de leefbaarheid van een buurt, voor de integratie van vluchtelingen, voor het herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid en voor de participatie van dak- en thuislozen in de samenleving.

Er wordt veel geloof gehecht aan de heilzame werking van gemengd wonen. Maar hoe goed gaat dat mengen nu eigenlijk echt in de praktijk? Wat komt er terecht van de hoge verwachtingen? Wat vinden de bewoners er zelf van? Wat gaat goed en wat minder? Deze vragen staan centraal bij de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen in Utrecht.

Initiatiefnemers

Dit is een gezamenlijk initiatief van Stichting ’t Groene Sticht, Stichting de Tussenvoorziening, Lister, de lectoraten Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening en Participatie, Zorg en Ondersteuning van Hogeschool Utrecht en Maarten Davelaar, zelfstandig onderzoeker en sociaal ontwikkelaar. Andere dragers van de Ontwikkelwerkplaats zijn woningbouwcorporatie Portaalwoonwerkgemeenschap Emmaus, het EU-project InnoSI en Abrona. De Ontwikkelwerkplaats wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Agis Zorginnovatiefonds.

Het project wordt in maart 2018 afgesloten met een conferentie in Utrecht.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze werkplaats? Ga naar https://www.onderzoek.hu.nl/Projecten/Gemengd-Wonen. Of neem contact op met Maarten Davelaar (projectleider): info@maartendavelaar.nl, tel. 06-21576604.

Foto: Initiatiefnemers van en deelnemers aan Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen Utrecht.