Nieuwe studie verbetert communicatie in de zorg bij afasie

17-01-2018

Goede communicatie is essentieel om gedeelde besluitvorming tussen professional en patiënt te kunnen laten plaatsvinden binnen de zorg. Mensen met afasie na een beroerte hebben problemen met taal, waardoor de communicatie vaak spaak loopt. Het project CommuniCare van het lectoraat Logopedie – Participatie door Communicatie wil de communicatie tussen zorgprofessionals, personen met afasie en hun naasten optimaliseren. Het ontvangt daarvoor een subsidie van 300.000 euro van SIA RAAK-publiek.

afasieVan de mogelijke gevolgen van een beroerte is afasie één van de meest ingrijpende. Iemand met afasie kan niet meer zeggen wat hij bedoelt én heeft vaak moeite met het begrijpen van taal. De intelligentie is echter doorgaans nog vergelijkbaar met vóór het hersenletsel. Iemand met afasie zit opgesloten in een woordeloze wereld, terwijl hij juist de interactie met anderen nodig heeft om de ziekte te verwerken, mee te kunnen beslissen over het zorgtraject en een nieuw evenwicht te vinden in het leven. Het communicatieprobleem heeft directe gevolgen voor de zorg die de patiënten ontvangen: in vergelijking met mensen met een beroerte zonder afasie hebben zij een verhoogde kans op het ontvangen van niet-passende of inadequate zorg, een grotere kans op een depressie en zelfs een grotere kans op vroegtijdig overlijden. De uitdaging in de communicatie wordt ook door zorgprofessionals als zodanig ervaren, terwijl zij zich zeer bewust zijn van de noodzaak van zorgvuldige en adequate communicatie, zeker in een tijd waarin zelfredzaamheid en eigen regie centraal staan.

Scholing van zorgprofessionals

Het project CommuniCare van het lectoraat Logopedie – Participatie door Communicatie van Hogeschool Utrecht wil de communicatie tussen zorgprofessionals, personen met een afasie en hun naasten optimaliseren. Het belangrijkste doel is: in zorginstellingen betere communicatiemogelijkheden en betere toegang tot informatie realiseren voor mensen met afasie, zodat zij beter kunnen participeren in het zorgproces. Uiteindelijk moeten alle betrokkenen zo samen effectief kunnen besluiten over een passend zorgtraject. Een belangrijk onderdeel van het project is het scholen van zorgprofessionals (Communicatie Partner Training). Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de procesevaluatie van implementatie in de instellingen, om in kaart te krijgen welke voorwaarden nodig zijn om de interventie succesvol te laten zijn. Hiervoor ontvangt CommuniCare een subsidie van 300.000 euro van SIA RAAK-publiek. RAAK-publiek financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector. De regeling stimuleert samenwerking en kennisuitwisseling tussen hogescholen en professionals uit de publieke sector en heeft als doel het creëren van ruimte voor praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector.

Uitvoerend consortium

Het uitvoerend consortium van dit project bestaat uit vier kennispartners (HU lectoraten Logopedie; Participatie door Communicatie en Digital Smart Services, HAN Lectoraat Neurorevalidatie, Thomas Moore Hogeschool (BE) en Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht), acht praktijkinstellingen (Careyn De vier ambachten vanuit Rotterdam Stroke Service, revalidatiecentrum de Hoogstraat Utrecht, Axion Continue Parkgraaf, Vivium Zorggroep Naarderheem, Zorggroep Maas en Waal, Sint Maartenskliniek Ubbergen, Universitair Ziekenhuis Antwerpen (BE), en Revalidatieziekenhuis RevArte, Edegem (BE)) en twee patiëntenverenigingen (hersenletsel.nl en Vereniging Afasie vzw). Het project start in februari 2018 en heeft een looptijd van twee jaar.