U CREATE - Centre of Expertise Creative Industries

De creatieve industrie is één van de Nederlandse topsectoren en de snelst groeiende sector in de regio Utrecht. Continue innoveren en nieuwe kennis ontwikkelen is voor de creatieve industrie van groot belang om de technologische en marktontwikkelingen te kunnen volgen.

logo UCreateHet Center of Expertise (CoE) legt verbindingen tussen hoger onderwijs, onderzoek en bedrijven in de creatieve industrie. Samen voeren we innovatieve projecten uit die zich richten op de ontwikkeling, inzet en impact van interactieve media en producten. Nieuwe business- en verdienmodellen en samenwerkingsvormen worden ontwikkeld en onderzocht.

Samen ontwikkelen we ook creatieve oplossingen voor maatschappelijke en economische vraagstukken. Denk daarbij aan gezondheids- en leefstijlvraagstukken, het bevorderen van duurzaam gedrag en sociale cohesie en de beleving van cultuur en erfgoed.

> Lees meer over het CoE