Vragenlijst geeft inzicht in onderzoeksvaardigheden hbo-docenten

Hoe goed ben jij in het doen van onderzoek? Het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek van Hogeschool Utrecht heeft een zelfassessment-instrument ontwikkeld die deze vraag helpt beantwoorden. De vragenlijst, die is bedoeld voor docenten en onderzoekers in het hbo die bezig zijn met praktijkgericht onderzoek, is gratis in te vullen op de website van het lectoraat.

Het Zelfassessment-instrument Praktijkgerichte Onderzoeksvaardigheden (ZPO) is gemaakt met als doel de ontwikkeling van praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden van docenten in het hoger beroepsonderwijs te ondersteunen. Het ZPO wil daarbij een goed compromis bieden tussen praktisch relevante en methodologische validiteit, in lijn met de filosofie van het lectoraat. De ZPO is dan ook wetenschappelijk gevalideerd op een steekproef van hbo-docenten.

Gericht op persoonlijke ontwikkeling

De ZPO is een online instrument dat hbo-docenten op vrijwillige basis kunnen invullen, om daarvan te leren voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het instrument levert een rapport op dat uitsluitend aan de invuller ter beschikking wordt gesteld. Het ZPO geeft een beeld van het competentieniveau op acht belangrijke aspecten in de praktijkgerichte onderzoekscyclus. De vragenlijst bestaat uit 62 vragen en is in ongeveer tien minuten te maken. Vul de vragenlijst in.

Startpunt voor gerichte scholing

In het gehele hbo zijn hogescholen bezig om de onderzoeksvaardigheden van hun docenten te vergroten. Met het rapport in de hand kunnen docenten kijken welke scholing ze zouden willen volgen om hun onderzoekscompetenties aan te scherpen. Het management kan kijken welke competenties onvoldoende aanwezig zijn in het team. Het instrument is ook geschikt als hulpmiddel voor het selecteren van kandidaten voor onderzoeksfuncties.

Voor vragen over assessment van onderzoekscompetenties kun je contact opnemen met Rene Butter of Daan Andriessen van Hogeschool Utrecht.