Uitgangspunten

Het Wraparound Care-model is inmiddels meer dan een vorm van casemanagement. Werkenderwijs ontstond er ook een inhoudelijke visie op het bewerkstelligen van veranderingen in levens van mensen die ernstig en chronisch problematische gedrag vertonen.(1)

Visie

The National Wraparound Initiative Group onder leiding van Bruns formuleerde een aantal principes die inmiddels ook tot kwaliteits- of integriteitcriteria uitgewerkt zijn, die aan de hand van gestandaardiseerde observatieschalen getoetst kunnen worden.(2)

De belangrijkste elementen in de inhoudelijke visie achter wraparound zijn dat duurzame veranderingen in cliëntsystemen alleen kunnen plaatsvinden als interventies:

 • Passen in een plan dat door een team van professionals en personen uit het eigen netwerk samen met het cliëntsysteem is ontworpen,
 • Dit plan concrete doelen betreft in het de eigen leefsituatie van het cliëntsysteem,
 • De activiteiten die nodig zijn door een casemanager en de cliënt samen worden aangestuurd,
 • De noodzakelijke interventies zowel van sociale netwerken als van professionele instellingen uit meerdere sectoren van hulp, zorg en ondersteuning kunnen worden ingezet,
 • De uitvoering plaatsvindt in de omgeving die in de gegeven omstandigheden het minst restrictief is, en dus bij voorkeur in de eigen leefsituatie.

Een casemanager ondersteunt samen met een assistent het cliëntensysteem. Samen werken zij aan de 13 stappen van het Wraparound Care-model. Lees verder

Evidence based

Er is empirische evidentie over de werkzaamheid van deze aanpak. In een randomized controlled trial vond men(3) dat een groep jonge delinquenten die in het Wraparound Care-model begeleid werden tijdens en vlak na het programma minder van huis wegliepen, minder spijbelden, minder vaak van school geschorst werden, minder vaak geweld pleegden, minder vaak door de politie werden opgepakt en vaker een baan hadden dan een controlegroep voor wie de conventionele aanpak van justitie gold (een casemanager die de jongere verwees naar een aantal losstaande interventies). De recidive was voor beide groepen in de korte meetperiode van enkele maanden na het programma erg laag en verschilde niet. In een RCT met gedragsmoeilijke kinderen in pleeggezinnen(4) bleek het aantal kinderen dat wegliep aanzienlijk teruggebracht te worden en bleken de pleeggezinplaatsingen stabieler. In een aantal studies met vóór en nametingen bleken gedragsproblemen van kinderen te verminderen en werd uithuisplaatsing vaak voorkomen.(5)

Wraparound voldoet wellicht nog niet aan alle voorwaarden voor erkenning als bewezen effectief, maar is wel evidence based en in ieder geval practice based. De aanpak is kosteneffectief en, omdat er minimaal gebruik gemaakt wordt van institutionele zorg en maximaal gebruik van het community based aanbod, doorgaans aanzienlijk goedkoper dan reguliere jeugdzorg.(6)

In een aantal ‘moderne’, community based interventies is het Wraparound Care-model overigens al herkenbaar aanwezig. Bijvoorbeeld: Families First, Nieuwe Perspectieven, Voorzorg, Multisysteem Therapie en Intensieve Pedagogische Thuishulp. Ook in het onderwijs zien wij dit model in toenemende mate toegepast worden, bijvoorbeeld bij onderwijs-zorgprogramma’s voor zogenaamde moeilijk plaatsbare kinderen.(7)

Bronnen

 1. Malysiak, R. (1997). Exploring the theory and paradigm base for wraparound. Journal of Child and Family Studies, 6(4), 399-408.
  VanDenBerg, J., & Grealish, M. (1996). Individualized services and supports through the wraparound proces: philosophy and procedures. Journal of Child and Family Studies, 5(1), 7-21.
 2. Bruns, E., Suter, J., & Leverentz-Brady, K. (2006). Relations between program and system variables and fidelity to the wraparound process for children and families. Psychiatric Services 57(11), 1586-1593.
  Epstein, M., Jayanti, M., McKelvey, J., Frankenberry, E., Hardy, R., Dennis, K., et al. (1998). Reliability of the wraparound observation form: an instrument to measure the wraparound process. Journal of Child and Family Studies, 7(2), 161-170.
  Nordess, P., & Epstein, M. (2003). Reliability of the Wraparound Observation Form- Second Version: an instrument designed to assess the fidelity of the wraparound approach. Mental Health Services Review, 5(2), 89-96.
 3. Carney, M., & Buttell, F. (2003). Reducing juvenile recidivism: evaluating the Wraparound Servics Model. Research on Social Work Practice, 13(5), 551-568.
 4. Clark, H., Lee, B., Prange, M., & McDonald, B. (1996). Children lost within foster care system: can wraparound service strategies improve placement outcomes. Journal of Child and Family Studies, 5(1), 39-54.
 5. Bruns, E., Burchard, J., & Yoe, J. (1995). Evaluating the Vermont system of care: outcomes associated with community-based wraparound services. Journal of Child and Family Studies, 4(3), 321-339.
  Anderson, J., Wright, E., Kooreman, H., Mohr, W., & Russell, L. (2003). The Dawn Project: a model for responding to the needs of children with emotional and behavioral challenges and their families. Community Mental Health Journal, 39(1), 63-74.
 6. Brown, R., & Hill, B. (1996). Opportunity for change: Exploring an alternative to residential treatment. Child Welfare League of America, 725, 35-57.
  Bruns, E., Burchard, J., & Yoe, J. (1995). Evaluating the Vermont system of care: outcomes associated with community-based wraparound services. Journal of Child and Family Studies, 4(3), 321-339.
 7. Scott, T., & Eber, L. (2003). Functional Assessment and wraparound as systemic school responses. Primary, secondary and tertiary systems examples. Journal of Positive Behaviour Interventions, 5(3), 131-149.