Het Wraparound Care-model

Wraparound Care. De naam zegt het al: er omheen gaan staan of inwikkelen met zorg. Informele zorg en formele zorg wordt gecombineerd met één centrale persoon, die expert is van het gewone leven. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de krachten van de samenleving: er wordt specialistische hulp ingeschakeld waar nodig, er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke (sociale)steunbronnen, het team werkt samen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het gehele plan en er wordt community-based gewerkt. In ieder individueel geval wordt een plan van aanpak met concrete doelen en wegen daar naartoe opgesteld.

In de jeugdzorg in de USA, ook in de zorg voor delinquente jeugd, is het Wraparound Care-model in de laatste jaren zeer sterk gegroeid. In vrijwel alle staten wordt het in totaal bij miljoenen kinderen en jongeren in jeugdzorg en jeugdbescherming toegepast. In Nederland is het nagenoeg onbekend. Het Wraparound Care-model en de hier wel goed bekende Multisysteemtherapie (MST) worden wel als twee vergelijkbare hulpverleningsmodellen gezien.

Het Wraparound Care-model is oorspronkelijk ontworpen als een casemanagementmodel om de hulp aan cliëntsystemen met complexe problemen beter te organiseren. Al weer enige tijd geleden werd door Brown & Hill(1) een Canadees jeugdzorgprogramma gepresenteerd dat de traditionele jeugdzorg op een geheel andere leest schoeit. Het beschreven programma - het Halton Wraparound Program - is bedoeld voor kinderen en jongeren met (ernstige) gedragsproblemen die normaliter in residentiële behandelinstellingen worden opgenomen.

wraparound care utrecht

Lees meer over de Uitgangspunten van Wraparound Care en hoe je het model in de praktijk kan Toepassen.

Bronnen

  1. Brown, R., & Hill, B. (1996). Opportunity for change: Exploring an alternative to residential treatment. Child Welfare League of America, 725, 35-57

<< Terug naar de homepage