Het Utrechtse programma

Het Wraparound Care-model is een nieuwe aanpak in de jeugdzorg, bedoeld om gezinnen met een opeenstapeling van problemen greep te laten krijgen op hun leven. In de regio Utrecht werken jeugdzorgorganisaties gezamenlijk aan concrete doelen voor verbetering van de jeugdzorg in het programma Utrechtse Jeugd Centraal (UJC). Het programma UJC heeft als de doel de jeugdzorg meer aan te laten sluiten op de vraag van de cliënt, meer samenwerking tussen de sectoren te realiseren, de zorg zo mogelijk in de eigen leefomgeving van het gezin te organiseren en daarbij gebruik te maken van de sociale netwerken van het gezin en het oplossend vermogen van de cliënten zelf (empowerment). Het Wraparound Care-model is gebaseerd op dezelfde principes als die van het UJC.

Daarom heeft de provincie er samen met de gemeente Utrecht, de gemeente Amersfoort en lokale welzijns- en jeugdzorgorganisaties voor gekozen om in het kader van “Utrechtse Jeugd Centraal” twee pilots Wraparound Care te starten in 2009. In deze pilots is inhoudelijke ondersteuning en onderzoek geleverd door het Lectoraat Werken in Justitieel Kader van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Dit lectoraat staat onder leiding van drs. Anneke Menger en prof. dr. Jo Hermanns. Jo Hermanns introduceerde het Wraparound Care-model in Nederland en doet op diverse plaatsen in Nederland onderzoek naar de werkzaamheid hiervan.

Nadat de pilots Wraparound Care in Utrecht en Amersfoort van start waren gegaan en ook het onderzoek was begonnen, bleek dat er in de provincie Utrecht al verschillende initiatieven wraparound care bart weerdenburg utrechtbestonden die werken vanuit dezelfde ambities. Zij tonen op het eerste gezicht grote overeenkomsten met de werkprincipes van Wrapround Care. Het Wraparound Care-model biedt een conceptueel en methodisch kader waarmee de verschillende praktijken met elkaar zullen worden vergeleken. Daarnaast is de provincie zelf een nieuwe pilot gestart “Eén kind, één plan” dat eveneens vergelijkbare uitgangspunten hanteert. Al deze initiatieven - hier praktijkprojecten genoemd - werken systeemgericht, integraal en in de eigen leefsituatie: gezin, school en wijk.

Naast een onderzoek- en ontwikkeltraject hebben de verschillende initiatieven behoefte aan een uitwisseling van kennis er ervaring. Gezien de successen tot nu toe is de implementatie op grotere schaal wenselijk en is gekozen om een Kennisplatform op te zetten.

Lees meer over de Aanpak van het project Wraparound Care.

<< Terug naar de homepage

Meer informatie