Tussen In (Al Amal)

Al-Amal is een Marokkaanse vrouwenorganisatie die sinds 2001 vooral actief is in Utrecht in de wijk Kanaleneiland. Al-Amal zet zich in om het persoonlijke welzijn van voornamelijk Marokkaanse vrouwen en hun kinderen in de wijk te verbeteren, met name op het gebied van scholing, gezondheid, opvoeding, vrijetijdsbesteding en veiligheid. Om de Marokkaanse jeugd en daarmee ook de ouders tijdig en adequaat te bereiken en toe te leiden naar de hulpverlening heeft Al-Amal de aanpak ‘Tussen In’ ontwikkeld.

De Marokkaanse gezinnen, die terechtkomen bij ‘Tussen In’ kenmerken zich in het algemeen door een veelvoud aan problemen op meerdere levensgebieden, waar ze zelf onvoldoende grip op hebben. Kerntaak binnen de methodiek ‘Tussen In’ is het toeleiden van gezinnen naar passende ondersteuning via bemiddeling door intermediairs tussen het gezin en de hulpverlening. De intermediar of vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke rol en staat in dienst staat van het gezin.

wraparound care utrechtHet hoofddoel van Tussen In is tweeledig:

  1. Het gezin toeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening.
  2. Het wegnemen van risicofactoren, zoals een gebrek aan kennis over het voeren van een huishouding, het bijhouden van de administratie, het geven van een veilige opvoeding en het kennen van geldende normen en waarden.

Kijk voor meer informatie op de website van Al-Amal.