Pilot Wraparound Care - Utrecht

wraparound care utrechtDe Pilot Wraparound Care Utrecht was van januari 2009 tot het voorjaar van 2011 bezig om binnen de gemeente Utrecht de begeleiding van gezinnen met meerdere problemen te verbeteren door aan te sluiten bij de eigen kracht van het gezin en versnippering van zorg tegen te gaan. Het herstel van het gewone leven staat centraal. Er werd gestreefd om het probleemoplossend vermogen van de jeugdigen en ouders te vergroten. Dit speelde zich af in de wijken Overvecht, Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd door gezinswerkers van de welzijnsorganisaties Stade profiel, Portes en Cumulus. Det pilot maakte onderdeel uit van het programma Utrecht Jeugd Centraal en is beschreven in een plan van aanpak.

De pilot in Utrecht sloot aan bij bestaande initiatieven in het werken met multiprobleem gezinnen. De gezinswerkers werden inhoudelijk begeleid door een werkbegeleider uit de eigen organisatie. Tijdens gezamenlijke bijeenkomsten van de gezinwerkers met een onderzoeker van Hogeschool Utrecht werden de aanpakken vergeleken, op elkaar afgestemd en al werkenderwijs verbeterd. Ook de werkbegeleiders zijn onderling met een onderzoeker bij elkaar gekomen om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en hun werkwijze af te stemmen en te verbeteren. De werkbegeleiders zatten samen met vertegenwoordigers van Bureau Jeugdzorg, de Jeugdadviesteams (JAT) en de zorgaanbieder “Zandbergen” in een doorbraakteam waarin knelpunten worden gesignaleerd en opgelost. De pilot heeft nauw samen gewerkt met de pilot Wraparound Care in Amersfoort.