Hulp aan huis

Hulp aan huis is een intersectoraal programma voor intensieve ambulante gezinsbegeleiding (IAG) waarbij de opvoedingstaak en de ontwikkeling van kinderen voorop staat. Het is 20 jaar geleden in verschillende provincies gestart om bij ernstige opvoedproblemen uithuisplaatsing te voorkomen. Een competente hulpverlener in huis kan de opvoedingssituatie stabiliseren en verbeteren, een negatieve spiraal doorbreken, de maatschappelijke participatie van gezinsleden vergroten en het rendement van andere hulpbronnen verbeteren. Hulp aan Huis Utrecht is een samenwerkingsverband tussen Altrecht, Kwadrant Arkemeyde, Joozt LSG, Lijn5 OPL, Lijn5 Meerwijck en Zonnehuizen.

Binnen de Hulp aan Huis projecten wordt zowel crisishulp als behandeling en begeleiding aangeboden. De werkwijze bestaat uit een methodiek en methodische ondersteuning. Hulp aan Huis is ontwikkeld door meerdere instellingen uit de jeugdzorg, de zorg voor licht verstandelijke gehandicapte jongeren en de GGZ/kind en jeugd. Deze instellingen uit verschillende sectoren hebben hun ambulante hulp met elkaar ontwikkeld en stemmen onderling af. Zo probeert men er voor te zorgen dat gezinnen niet worden doorgestuurd van de ene instantie naar de andere en dat meteen de juiste hulp wordt geboden. Ook als de problemen in het gezin al langdurige bestaan, hardnekkig zijn en het gezin al van alles heeft geprobeerd, blijkt dat door die samenwerking gezinnen echt geholpen worden. De hulp wordt thuis geboden, is oplossingsgericht en gaat uit van de overtuiging dat iedere ouder een aantal competenties heeft om zijn kind op te voeden. De bedoeling is om de draagkracht te vergroten en de draaglast te verkleinen. Ouders, kind, verwijzer en de gezinshulpverlener bewaken de voortgang met elkaar.

Kijk voor meer informatie op de website van Hulp aan Huis.