Gezinscoaching

Gezinscoaching is een vorm van coördinatie van zorg dat sinds 2007 is ontwikkeld en door verschillende zorgaanbieders in de provincie Utrecht wordt aangeboden. Het wordt ingezet bij gezinnen met complexe problemen, waar de veiligheid en de ontwikkeling van kinderen bedreigd worden en andere vormen van coördinatie niet (meer) werken. Een gezinscoach helpt het gezin om zelf, samen met voor hen belangrijke mensen (vrienden, familie, hulpverleners), een team te vormen en een plan te maken om de problemen aan te pakken. Met dit gezinteam, dat regelmatig bij elkaar komt, wordt gewerkt aan de uitvoerig van dat plan.

Wraparound Care Utrecht gezinscoachingGezinscoaching wordt ingezet gedurende een periode van zes maanden, eventueel twee maal verlengd met drie maanden. Gezinscoaching richt zich op het vergroten van het vertrouwen van het gezin in de hulpverlening, effectieve ondersteuning die nauw aansluit bij de vragen en behoeften van het gezin en efficiënte hulp door afstemming en samenwerking tussen het gezin, familie, sociaal netwerk en professionals. Gezinscoaching heeft als doel dat gezinnen ondersteuning en hulp daadwerkelijk als ondersteunend en helpend ervaren en gerichter gebruik maken van de verschillende (professionele) hulpbronnen. Uiteindelijk moet het gezin op eigen kracht verder kunnen.