Pilot Eén kind, Eén plan

Begin 2010 is vanuit de vernieuwingsagenda Utrechtse Jeugd Centraal een start gemaakt met de pilot Eén Kind, Eén Plan. Door met alle betrokken instanties rond de zorg voor een kind één plan te realiseren, waarbij de doelen samen met het gezin worden vastgesteld, kan de zorg voor kinderen met meervoudige problematiek verbeterd worden.

Binnen de pilot Eén Kind, Eén Plan wordt een samenwerkingsmethode ontwikkeld, welke zowel ín het gezin als om het gezin (organisatie en randvoorwaarden) gestalte moet krijgen. De verschillende instanties groeperen zich als een netwerk om het gezin, ieder met zijn eigen deskundigheid, gericht op een gezamenlijk doel dat binnen een integraal gezinsplan een concrete invulling krijgt. De hulpverleners vormen samen met andere betrokkenen een netwerk rond het gezin. Een zorgcoördinator heeft samen met het gezin de regie over een gezamenlijk plan gericht op ‘herstel van het gewone leven’.

wraparound care pilot een kind een plan2010 was de oriënterende fase waarin vooronderzoek is uitgevoerd. In januari 2011 gaat men aan de slag met het ontwikkelen en beschrijven van een werkwijze. Als ontwikkelmodel is gekozen voor een Best Practice Unit. Vertegenwoordigers uit de praktijk en onderzoekers van de Hogeschool Utrecht vormen een team - een Best Practice Unit - en samen halen zij de beste praktijk naar boven. Aan de hand van ontwikkelvragen worden praktijksituaties besproken, wordt gekeken naar mogelijke alternatieve werkwijzen en oplossingsrichtingen en naar de onderbouwing daarvan. Door middel van een eenvoudig stappenplan kan op de praktijk worden gereflecteerd en wordt kenniscirculatie bevorderd.