Timon

"Cliënt is het hart van de bloem"

Timon, een organisatie voor Jeugd en Opvoedhulp, is binnen haar tienermoederprogramma ‘Talita’ in 2009 gestart met een onderzoeks- en ontwikkeltraject naar de werkalliantie tussen cliënt en hulpverlener. Er wordt een aanpak ontwikkeld gebaseerd op de uitgangspunten van het wraparound care-model. Van te voren hebben de hulpverleners een training gevolgd. De kerngedachte is: De behoefte van de cliënt is leidend, niet het beschikbare aanbod. Het onderzoek en de training voor de hulpverleners is tot stand gekomen in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de lectoren Prof. Dr. J. Hermanns en drs. A Menger.

Doel van het onderzoek

  • Vast stellen van bepalende factoren voor effectiviteit in de relatie tussen cliënt en hulpverlener.
  • In kaart brengen van de effecten van een wraparound care aanpak: een samenhangende, continue en passende ondersteuning van de tienermoeder, haar systeem en netwerk.

De volgende partijen zijn hierbij o.a. betrokken: Bureau Jeugdzorg (voogden, casemanagers), GGD, consultatiebureau, onderwijs, UWV, GGD, GGZ, gemeentelijke diensten en woningcorporaties.

Vraag cliënt centraal
Het wraparound care-model kent een belangrijke rol toe aan de cliënt; zijn of haar vraag staat centraal. Bij aanvang van de zorg overlegt de mentor met cliënt - in dit geval de tienermoeder - wat zij van de diverse 'blaadjes' nodig heeft. Waar mogelijk worden betrokkenen samen om de tafel gezet.
"De tienermoeder is als het ware het hart van de bloem en de blaadjes zijn de instanties die diensten leveren én betrokkenen uit haar sociaal netwerk. Het streven is dat het hulpverleningsplan samen met de cliënt wordt geschreven - of beter nog - dat de cliënt het zelf schrijft, zodat zij zich eigenaar voelt van het plan", aldus Nel Koning, docent aan de Hogeschool Utrecht en betrokken bij dit onderzoek en ontwikkelprogramma wraparound care van Timon Talita. "Het doel is dat de cliënt zó sterk wordt dat ze uit 'het hart van de bloem' kan stappen en zelfstandig kan wonen en leven.”

Zie ook www.timon.nl.