De praktijkprojecten

Het onderzoek- en ontwikkelprogramma van Wraparound Care omsluit een aantal praktijkprojecten in de provincie Utrecht. De aanpak van het programma richt zich op drie pilots waarbinnen met de principes van het Wraparound Care-model een werkwijze wordt ontwikkeld. De pilot Wraparound Care in Utrecht, de pilot Wraparound Care in Amersfoort en de pilot Eén kind, één plan. De overige praktijkprojecten zijn bestaande initiatieven in de provincie Utrecht. Bij de start van het programma bleek dat er al verschillende initiatieven bestonden die werken vanuit dezelfde ambities. Zij tonen op het eerste gezicht grote overeenkomsten met de uitgangspunten van Wrapround Care. Dit geldt bijvoorbeeld voor 'Hulp aan huis', een landelijk intersectoraal programma voor intensieve ambulante gezinsbehandeling, 'Gezinscoaching', dat wordt aangeboden door zorginstellingen in verschillende Utrechtse gemeenten, waaronder Nieuwegein, Houten en Woerden en '10 voor Toekomst', een programma voor gezinnen van het wraparound care utrechtLeger des Heils. Bovendien zijn er initiatieven gericht op specifieke doelgroepen zoals het programma 'Wisselgeld' van de gemeente Nieuwegein gericht op de aanpak van Roma-problematiek en 'Tussen In', een project van Al-amal voor allochtone vrouwen in de stad Utrecht.

Het Wraparound Care-model biedt een conceptueel en methodisch kader waarmee de verschillende praktijken met elkaar zullen worden vergeleken. In 2011 zal in kaart worden gebracht wat de belangrijkste overeenkomsten en verschillen zijn tussen diverse in Utrecht toegepaste vormen van thuisnabije, integrale, systeemgerichte en vraaggestuurde vormen van gezinsbegeleiding gericht op empowerment van het gezin.

 << Terug naar de homepage