Workshops

Bouwsteen één: een goed begin is het halve werk: empowerment ondersteunende interactie.
Soms is het jammer dat hulpverleners zo graag hulpverlenen. Hoe kan je iemand helpen zelf verantwoordelijkheid te nemen over zijn veranderingsproces? Meer lezen over empowerment ondersteunende interactie?

Bouwsteen twee: het plan op de keukentafel; doelen van het gezin en programmeren van succes.
De term ‘gezinsplan’ wordt gebruikt voor heel verschillende fenomenen. Binnen het wraparound care-model gaat het over het plan waarin het gezin zijn doelen verwoordt en dat sturing geeft aan het empowerment-proces. Wat zijn de onderdelen van het plan op de keukentafel? Meer lezen over het gezinsplan?

Bouwsteen drie: zoekt en ge zult  vinden: de onderbenutte kracht van het netwerk
Ervaren werkers weten dat blijvende verandering in het gezinssysteem alleen plaatsvindt met hulp uit de directe sociale omgeving. Maar wie vraagt graag hulp? En op wie kan worden gebouwd?  We onderzoeken  hoe we het gezin kunnen stimuleren gezonde relaties te versterken en te betrekken bij het realiseren van hun doelen. Meer lezen over sociale netwerken?

Bouwsteen vier: continuïteit en flexibiliteit; uitdagingen voor samenwerking van professionals met het gezin
Er bestaan veel nuttige vormen van casemanagement en zorgcoördinatie. Maar hoe vind je professionals bereidt om  autonomie uit handen te geven en zich flexibel op te stellen ten dienste van een plan dat iemand anders samen met het gezin heeft gemaakt? Meer lezen over professionele netwerken?

Bouwsteen vijf: het beest in de ogen kijken; agenderen van onveiligheid.
Ondersteuning van het gezin begint bij het vertrouwen in de positieve intenties en kracht van het gezin. Het is moeilijk om tegelijkertijd oog te hebben voor veiligheidsrisico’s. Daarom zijn goede taxatie-instrumenten van belang. Als er risico’s zijn moeten ze bespreekbaar worden gemaakt. Hoe doe je dat?   Meer lezen over (on)veiligheid?

Bouwsteen zes: wat moet dat moet; wraparound care en het gedwongen kader
Veel gezinnen met een opeenstapeling van problemen hebben te maken met een justitieel kader. Hoe combineer je loyaliteit aan het gezin met dwang van buiten? Meer lezen over het gedwongen kader?

Bouwsteen zeven: ook de werker staat niet alleen; de cruciale rol van werkbegeleiding
Werkbegeleiding binnen wraparound care is er om de werker te ondersteunen én te begrenzen. We onderzoeken hoe de principes van wraparound care inspiratiebron kunnen zijn voor de vormgeving van werkbegeleiding. Meer lezen over werkbegeleiding?

Bouwsteen acht: wat er kan als we echt willen; bestuurlijke randvoorwaarden
Op alle niveaus bestaat de neiging om de verantwoordelijkheid voor succes van wraparound care elders te leggen. Beren op de weg als bezuinigingen, verkokerde financiering en bestuurlijke obstakels zijn er om te worden opgelost. Meer lezen over bestuurlijke randvoorwaarden?