Conferentie

Op vrijdagmiddag 18 november 2011 vond de conferentie "Greep op Wraparoundcare" plaats. De werkconferentie over het onderzoeksprogramma ‘Wraparound Care Jeugdzorg’ werd georganiseerd door het Lectoraat Werken in Justitieel Kader (JK) van de Hogeschool Utrecht, in samenwerking met het programma Utrechtse Jeugd Centraal van de provincie Utrecht.

Tijdens de conferentie waren er meerdere sprekers, onder wie lector Jo Hermanns. In zijn presentatie ging hij in op de achtergronden van het model. Ook werden de voorlopige resultaten van het onderzoeksprogramma gepresenteerd.  Daarnaast waren en workshops over de pijlers van het model ‘Wraparound care’.

<< Terug naar de homepage

Meer informatie