Sprekers, presentaties en workshops 9 oktober 2018

Programma 

Dagvoorzitter: prof. dr. Georg Frerks, hoogleraar conflictpreventie en conflictmanagement aan de Universiteit Utrecht en hoogleraar Internationale veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensie Academie.

Ochtend

09.00 uur: Inloop met koffie en thee
09.30 uur: Opening door prof. dr. Georg Frerks
09.35 uur: Keynote door Mr. Fer Kousen, mediator, onder andere bij het Ministerie van Binnenlandse zaken en schrijver van het boek De Interne Mediator. Interne Mediation en beroepsethiek.
10.20 uur: Keynote door Mr. Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens.
11.05 uur: Koffie en thee
11.30 uur: Keynote door mr. Paula Boshouwers, mediator, verbonden aan het kantoor Reuling Schutte
12.15 uur: Interactief gedeelte begeleid door Georg Frerks.

13.00 - 14.00 uur: Lunch

Lees meer over de sprekers, presentaties en workshops.

Middag

14.00 uur: Ronde 1 workshops
15.00 uur: Theepauze
15.15 uur: Ronde 2 workshops
16.30 uur: Georg Frerks, de dagvoorzitter blikt terug op afgelopen 10 mediation jaarcongressen.
17.00 uur: Afsluiting door dagvoorzitter, aansluitend borrel

Informatie over de inhoud van de workshops en over de sprekers volgt.

Workshops

Workshop 1: Zingevingsvragen, mediation en conflictoplossing – Alina de Roo, Msc
Vanuit de hypothese dat elk conflict een zin- ofwel betekenisgevingscrisis is, exploreren we in de workshop de begrippen zingeving en conflicten en hun samenhang. Welke gebeurtenissen maken dat een conflict een zingevingscrisis wordt, hoe kan een mediator zingeving signaleren en wat kan een mediator daarmee doen? Welke interventies zijn er en hoe zouden deze interventies ingezet kunnen worden? Dit alles met als doel de uiteindelijke afspraken die cliënten met elkaar maken verdraagbaar, realistisch en vooral duurzaam te maken. En wellicht wordt de zin van het conflict gezien.

Workshop 2:Tuchtrechtelijke uitspraken in de mediationwereld: Dilemma’s voor de MfN registermediator - Mr. Aai Schaberg
Tijdens zijn workshop zal Aai Schaberg een aantal voor de mediationpraktijk relevante uitspraken van de Tuchtcommissie en het College van Beroep bespreken. Daarbij zal hij ook juridische do’s en don’ts betrekken en praktische tips voor de mediator geven.

Workshop 3: Mediation en mensenrechten: - Mr. Annemieke Wolthuis
De inzet van mediation en andere vormen van herstelrecht kunnen gezien worden als mensenrecht, maar dienen ook te voldoen mensenrechten. Hoe mensen- en kinderrechten invloed hebben op de mediationpraktijk en wat er nodig is voor een rechten-conforme uitvoering van mediation komt aan de orde in deze workshop. Internationale en Europese regels, rechtswaarborgen als wel als de nationale praktijk worden betrokken.
Mr dr Annemieke Wolthuis is onderzoeker, trainer en mediator op het terrein van mensenrechten, kinderrechten en herstelrecht. Ze promoveerde in 2012 aan de Open Universiteit op Herstelrecht en kinderrechten. Ze is verbonden aan de Stichting Restorative Justice Nederland (RJN), redactielid van het Tijdschrift voor Herstelrecht en vice-voorzitter van het European Forum for Restorative Justice (EFRJ).

Workshop 4: Wanneer is mediation nodig volgens HRM? - Drs Riette van der Plas
Gekeken wordt wanneer de HRM adviseur doorverwijst naar een externe mediator, wanneer kan de HRN-er het zelf doen, wanneer verwijst ze naar een interne mediator?

Sprekers

Fer Kousen
Fer Kousen is werkzaam als geregistreerd mediator bij het Expertisecentrum Organisatie en Personeel, een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Hij heeft zich gespecialiseerd in arbeidsgeschillen bij met name de overheid. Door zijn werk als interne mediator heeft hij speciale interesse voor de ethische aspecten van mediation en de ontwikkeling van de persoonlijke kwaliteiten van de mediator.

Interne mediation roept bij externe mediators nog steeds veel vragen op. Interne mediators ontmoeten altijd opnieuw weerstand. Het discours gaat dan over onpartijdigheid, onafhankelijkheid en neutraliteit. Waar zit de kern van het meningsverschil? Wat is de invloed ervan op de dagelijkse praktijk van een interne mediator? Hoe gedijt interne mediation in grote organisaties? Leeft het onderscheid bij deelnemers aan de mediation? 10 jaar na het HVU-congres “Mediation is volwassen – hoe nu verder” heeft de inleider opnieuw naar antwoorden op deze vragen gezocht en beschouwt hij de dynamiek van interne mediation. 

Adriane van Dooijeweert
Sinds 1 september 2015 is Adriana van Dooijeweert voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Hiervoor was zij voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Daarnaast is zij bijna dertig jaar werkzaam geweest als rechter en coördinerend vice president in verschillende sectoren van de rechtbanken in Den Bosch.

Paula Boshouwers
Paula Boshouwers is MfN-registermediator bij ReulingSchutte en heeft ruime ervaring in het bemiddelen van geschillen op het gebied van samenwerking op en rond de werkvloer. Tot Paula’s aandachtgebieden behoren ook het bemiddelen van conflicten tussen samenwerkende professionals, conflicten binnen zakelijke samenwerkingen, en conflicten binnen en met overheden.

Paula doceert en schrijft regelmatig over mediation. Zij is als vaardighedentrainer verbonden aan de Beroepsopleiding voor Advocaten. Paula is medeauteur van de boeken Mediation in Arbeidsconflicten (SDU) en Rechtspraak Mediation (SDU) en zij is redactiesecretaris van het Tijdschrift Nederlandse Mediation (Kluwer). Paula is penningmeester van de Vereniging van Mediators in de Gezondheidszorg.

Mr. Aai Schaberg
Aai Schaberg is sinds 2005 mediator. Voordat hij zich in juli 2012 zelfstandig vestigde onder de naam Schaberg Advocatuur & Mediation, was hij zeven jaar verbonden aan BarentsKrans. Daarvoor was hij partner bij De Brauw Blackstone Westbroek. Aai heeft het grootste deel van zijn carrière gewerkt als ondernemingsrecht advocaat, en in die hoedanigheid vele transacties op het gebied van M&A en private equity begeleid, nationaal als internationaal.

Aai behandelt voornamelijk zakelijke geschillen. Als mediator is Aai in eerste instantie faciliterend, maar zal hij niet nalaten zich pro-actief op te stellen als dat nodig is om het conflict tot een oplossing te brengen.  

Aai is redactielid van het Tijdschrift Conflicthantering. In die hoedanigheid becommentarieert hij ook de uitspraken van de Tuchtcommissie en van het College van Beroep van het MfN. Daarnaast is hij docent Moot Court (vennootschapsrecht) aan de Rijksuniversiteit Leiden. Aai volgde een executive course Negotiation and Strategic Decision Making aan Harvard Business School. Aai is MfN-register mediator.