Publicaties en presentaties Saskia Wijsbroek

Publicaties

Wijsbroek, S. A. M., van der Poel, L., & Spaans, B. (2018). Gezinnen in context. In C. Nieuwboer, & M. Reijmers (Eds.), Verandering begeleiden. Een agogische basis voor sociaal werkers. Groningen / Utrecht: Noordhoff Uitgevers.

Rijksoverheid (2018). Afwegingskader Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  voor pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Utrecht: Rijksoverheid.

Van Eijk, D., Spaans, B., van Spanje, A. & Wijsbroek, S.A.M. (2018). Transformeren doe je samen. De Utrechtse Jeugdregio’s in beeld. Utrecht: Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie.

Wijsbroek, S. A. M. (2017). Het speelveld van en voor de jeugd. In S. A. M. Wijsbroek, & M. de Winter, Zorg voor jeugd is veelgevraagd. Over de rol van jeugdprofessionals  in een veranderend (ont)zorglandschap. (pp. 27-46). Openbare les lectoraat Jeugd. Utrecht: Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie.

Wijsbroek, S. A. M., & de Winter, M. (2017). Zorg voor jeugd is veelgevraagd. Over de rol van jeugdprofessionals in een veranderend (ont)zorglandschap. Openbare les lectoraat Jeugd. Utrecht: Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie.

van Dam, L., Neels, Sara, de Winter, M., Branje, S.J.T., Wijsbroek, S.A.M.,…,& Stams, G-J. (2017). Youth Initiated Mentors: Do They Offer an Alternative for Out-of-home Placement in Youth Care? British Journal of Social Work, 47, 1764–1780.

Hale III, W.W., Klimstra, T.A., Branje, S.J.T., Wijsbroek, S.A.M. & Meeus, W.H.J. (2013). Is adolescent Generalized Anxiety Disorder a magnet for negative parental interpersonal behaviors? Depression and Anxiety, 30, 849-856.

Van der Valk, I.E., Muijselaar, M.M.L., van Doorn, Muriel, van den broek, Angela, Wijsbroek, S.A.M., Meeus, W.H.J. & Dekovic, M. (2013). Veel jongeren ervaren scheidingsleed. Jeugdkennis, 7, 1-7.

Wijsbroek, S.A.M., Hale III, W.W., Raaijmakers, Q.A.W. & Meeus, W.H.J. (2012). Gedrags- en psychologische controle door ouders en symptomen van gegeneraliseerde en separatieangststoornis bij adolescenten. Kind en adolescent, 33, 130-144.

Hale III, W. W., Keijsers, L., Klimstra, T. A., Raaijmakers, Q., Hawk, S., Branje, S. J.T., Frijns, T., Wijsbroek, S. A. M., van Lier, P. & Meeus, W. (2011). How does longitudinally measured maternal Expressed Emotion affect internalizing and externalizing symptoms of adolescents from the general community? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52, 1174-1183.

Wijsbroek, S. A. M., Hale III, W. W., Raaijmakers, Q. A. W., & Meeus, W. H. J. (2011). The direction of effects between perceived parental behavioral control and psychological control and adolescents’ self-reported GAD and SAD symptoms. European Child and Adolescent Psychiatry, 20, 361-371. 

Wijsbroek, S. A. M., Hale III, W. W., Van Doorn, M. D., Raaijmakers, Q., & Meeus, W. H. J. (2010). Is the resolution style ‘exiting statements’ in parent-adolescent conflicts related to adolescent internalizing andexternalizing problem behavior? Journal of Applied Developmental Psychology, 31, 60-69.

Hale III, W. W., Klimstra, T. A., Wijsbroek, S. A. M., Raaijmakers, Q. A. W., Muris, P., & Meeus, W. H. J. (2009). Ontwikkelingstrajecten van angstsymptomen: een vijfjarig prospectief onderzoek onder adolescenten uit de algemene populatie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 51, 21-30.

Hale III, W. W., Branje, S. J. T., Wijsbroek, S. A. M., & Meeus, W. H. J. (2007). De wisselwerking tussen probleemgedrag en ouderlijk gedrag in de adolescentie. In J. R. M. Gerris (Ed.), Jeugdzorg: Professionaliteit, integrale aanpak, overdracht van waarden en normen. Assen: Van Gorcum BV.

Hale, III, W. W., Wijsbroek, S.A.M., Engels, R., & Meeus, W. (2006). Gegeneraliseerde angststoornis en de waarneming van ouders door adolescenten. Kind en Adolescent, 27, 100-111.

Hale III, W.W., Wijsbroek, S.A.M., Engels, R.C.M.E. & Meeus, W.H.J. (2006). De ouder-kind relatie: wie beïnvloedt wie? Kind en adolescent, 27, 100-111.

Wijsbroek, S. A. M., Hale III, W. W., Raaijmakers, Q. A. W., & Muris, P. (2005). Psychometrische eigenschappen van de Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) in een Nederlandse adolescentenpopulatie. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 60, 129-138.

Relevante presentaties & workshops

Wijsbroek, S.A.M. (2018). Congres ter afsluiting van het RAAK-PRO onderzoek SAVE. Panellid plenaire discussie over toepasbaarheid van onderzoeksresultaten. Amersfoort, 18 oktober 2018.

Wijsbroek, S.A.M. (2018). Congres ‘Daadkrachtig steun bij opvoeden en ouderschap,' Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Keynote ‘Gewoon opvoeden is het fundament van de nieuwe jeugdzorg’. Utrecht, 1 oktober 2018.

Wijsbroek, S.A.M. (2018). Inspiratiemiddag voor professionals van de wijkteams Amersfoort en de wijkteams regio Eemland. Plenaire lezing en begeleiding workshop. Amersfoort, 20 september 2018.

Wijsbroek, S.A.M. (2018). Landelijk  symposium ‘Dag van de jeugdprofessional 2018’. Workshop ‘Samenwerken binnen preventieve interventies’ door Loes Houweling en Saskia Wijsbroek. Utrecht 14 september 2018.

Wijsbroek, S.A.M. (2018). Bijeenkomst raadsleden en wethouders Sociaal Domein U-10. Panellid tijdens workshops. Utrecht, 18 juni 2018.

Wijsbroek, S.A.M. (2018). Introductiebijeenkomst nieuwe raadsleden provincie Utrecht, Presentatie en informatie over Jeugd & onderzoek door Micha de Winter en Saskia Wijsbroek. Utrecht, 11 april.

Wijsbroek, S.A.M. (2018). Openbare les, Lectoraat Jeugd Hogeschool Utrecht. ‘Zorg voor jeugd is veelgevraagd. Over de rol van jeugdprofessionals in een veranderend (ont)zorglandschap’. Plenaire lezing ‘Het speelveld van en voor de jeugd’. Utrecht: 07 december 2017.

Wijsbroek, S.A.M. (2018). VBSP-congres 2017 (Vereniging ter Bevordering van de studie der Pedagogiek) voor professionals in jeugdhulp en onderwijs. Workshop ‘De belofte aan de jeugd’. Garderen, 3 oktober 2017.

Wijsbroek, S.A.M. (2018). Symposium Hechting voor jeugdprofessionals, De Rading. Inleiding ‘Hechting in context’. Amersfoort, 28 september 2017.

Berg, A., Hale, W. W., Wijsbroek, S. A. M., & Branje, S. J. T. (2017, August). Facial expression judgment and therapy outcome in depressed and anxious adolescents. In W. W.Hale & A. Berg (Chairs), Non-verbal behaviors as protective and risk factors in youth internalizing symptomology development. Symposium conducted at the 18th European Conference on Developmental Psychology, Utrecht, The Netherlands.

Hale, W. W., Berg, A., Wijsbroek, S. A. M., & Branje, S. J. T. (2017, August). Non-verbal behavior and therapy outcome in adolescents with internalizing problems. In W. W. Hale & A. Berg (Chairs), Non-verbal behaviors as protective and risk factors in youth internalizing symptomology development. Symposium conducted at the 18th European Conference on Developmental Psychology, Utrecht, The Netherlands.

Wijsbroek, S.A.M. & Van Spanje, A. (2017). Studiedag MEE Utrecht, Gooi- en Vecht, 15 juni 2017. Workshop ‘Samenwerken in nieuwe praktijkvormen’ door Anna van Spanje en Saskia Wijsbroek. Utrecht, 15 juni 2017.

Wijsbroek, S.A.M. (2017). Alumnibijeenkomst Instituut Ecologische Pedagogiek (IEP) Workshop ‘Werken in een transformerend landschap’ door Lisette van der Poel en Saskia Wijsbroek. Amersfoort, 13 maart 2017.