Publicaties Cees Hoefnagels

Haans, T., Hoefnagels, C. (2018). Over aanscherping van de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Jeugdbeleid, 12(3), 169-176. Doi 10.1007/s12451-018-0185-y.

Geurts, E., Hokwerda, Y., Bouma, H., Winder, L. Hoefnagels, C. (2018). Handreiking  ‘Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. In opdracht van het Ministerie van VWS in het kader van het programma ‘Aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis’.

Drost, L., Hoefnagels, C. , Esch, S. van. (2018). Het Jeugdgezondheidszorgbeleid ter preventie van vrouwelijke genitale verminking - Een quickscan naar hoe de JGZ-praktijk het beleid ter preventie van VGV uitvoert – In opdracht van GGD GHOR; Utrecht: Verwey-Jonker instituut.

Hoefnagels, C. en Jonker, E. (2017). Preventie van psychotrauma in de kindertijd. In Praktijkboek Psychotrauma (red. A. Driessen & W. Langeland), pp.120-127. Amsterdam: SWP

Gubbels, J.S., Kremers, S.P., Droomers, M., Hoefnagels, C., Stronks, K., Hosman, C.M.H., Vries, S. de. (2016) .The impact of greenery on physical activity and mental health of adolescent and adult residents of deprived neighborhoods: a longitudinal study. Health and Place  (40) 153-160.

Hoefnagels, C., Snoeren, F., Baeten, P. Helpt hulp aan gemelde mishandelde kinderen? (2015). Onverklaarde variatie beter begrepen. In opdracht van de Gemeente Den Haag. Utrecht, Trimbos-instituut.

Waerden, JEB van der, Hoefnagels, C., Hosman, CMH, Jansen, MWJ. (2014). Defining subgroups of low socioeconomic status women at risk for depressive symptoms: The importance of perceived stress and cumulative risks. DOI: 10.1177/0020764014522751

Stronks, K., Droomers, M., Jongeneel-Grimen, B., Kramer, D., Hoefnagels, C., Oers, H. van, Kunst, A.E. (2014).Health impact of area-based interventions in Dutch deprived neighbourhoods: the URBAN40 study, The European Journal of Public Health 24(suppl_2) · October 2014 DOI: 10.1093/eurpub/cku164.044

Stronks, K., Droomers, M., Jongeneel-Grimen, B., Kramer, D., Hoefnagels, C., Bruggink, J.W., Oers, H. van,, Kunst, A.E. (2014). Gezondheid van bewoners van aandachtswijken in 2004-2011 Leidt een betere wijk tot een betere gezondheid? Tijdschrift voor Geneeskunde (158) sectie public health. 

Hoefnagels, C., Droomers, M., Stronks, K., Kremers, S., Saris, C.,  Assema, P. van, de Vries, N.K. (2014). Een empirische studie naar veranderingen in sociale cohesie, kwaliteit van leven en gezondheid bij autochtone en allochtone bewoners in relatie tot de aanpak van leefbaarheidsproblemen in achterstandswijken. In opdracht van het Europees Integratie Fonds (EIF). Amsterdam (AMC)/Maastricht (UM).

Hoefnagels, C., Onrust, S., Goossens, F., Haastrecht, H. van, Staal, J., Bartelds, S., Goor, M. van, Graaf I. de, Speetjens, P. (2014). Nemen kinderen het woord? -Effect evaluatie van Klokhuis over Kindermishandeling- In opdracht van de Bernhard van Leer Foundation. Utrecht, Trimbos-instituut.

Polak, G., Romijn, G., Snoeren, F., Speetjens, P. & Hoefnagels, C. (2013). Onderzoek naar voorspellers van herhaalde meldingen van huiselijk geweld. Utrecht, Trimbos-instituut in opdracht van Bureau Jeugdzorg Zuid Holland en Haaglanden.

Snoeren, F., Hoefnagels, C., Lamers-Winkelman, F.L., Baeten, P., & Evers, S.M.A.A. (2013). Design of a quasi-experiment on the effectiveness and cost-effectiveness of using the child-interview intervention during the investigation following a report of child abuse and/or neglect. In: BMC Public Health. Volume 13 (1):1164.

Snoeren, F., Hoefnagels, C., Evers, S.M.A.A., Lamers-Winkelman, F.L. (2013). Design of a prospective study on mental health and quality of life of maltreated children (aged 5--16 years) after a report to an advice and reporting center on child abuse and neglect. In: BMC Public Health. Volume 13, issue 942.

Snoeren, F. & C. Hoefnagels, C. (2013). Measuring Perceived Social Support and Perceived Stress. Among Primary School Children in The Netherlands. Child Indicators Research DOI 10.1007/s12187-013-9200-z.

Waerden, J.E.B. van der, Hoefnagels, C., Hosman, C.M.H, Souren, PM, Jansen, MWJ. (2013). A randomized controlled trial of combined exercise and psycho-education for low-SES women: short- and long-term outcomes in the reduction of stress and depressive symptoms. Social Science & Medicine 08/2013; 91C:84-93.

Saris, C.E.A., Kremers, S., Assema, P. Van, Hoefnagels, C., Droomers, M. and De Vries, N.K.. (2013). "What Moves Them? Active Transport Among Inhabitants Of Dutch Deprived Districts," Journal of Obesity 01/2013; 2013:153973.

Kersten-Alvarez, C.M.H. Hosman, J.M. Riksen-Walraven, Van Doesum, K.T.M.,  Hoefnagels, C. (2012). Early school outcomes for children of postpartum depressed mothers: comparison with a Community sample Child Psychiatry and Human Development. Volume 43 (2012), issue 2 (April) p. 201-218.

H. Baartman, C. Hoefnagels. (2012). Emotionele mishandeling, een lastig te duiden begrip. In: Tijdschrift Kindermishandeling. Volume 5 (2012), issue 12 (december).

Waerden, J.E.B. van der, Jansen, M.W.J., Hoefnagels, C.J. & Hosman, C.M.H. (2011). Do disadvantaged women appreciate a synergetic exercise and psycho-educative program? Rationale and process evaluation of the Exercise without Worries course. International Journal of Person Centered Medicine, 1(2), 307-316.

Kersten-Alvarez, L., Hosman, C.M.H., Riksen-Walraven, J.M., , Doesum, K.T.M. van & Hoefnagels, C. (2011). Which preventive interventions effectively enhance depressed mothers' sensitivity? A meta‐analysis. Infant Mental Health Journal 04/2011; 32(3):362 - 376.

H. Baartman, C. Hoefnagels. (2011). Een olifant in de huiskamer. In: Tijdschrift Kindermishandeling. Volume 4 (2011), issue 3 (oktober) p. 9-11.

F. Unger, P. Baeten, C. Hoefnagels. (2010). Praten met kinderen. In: Tijdschrift Kindermishandeling. Volume 3 (2010), issue 2, p. 28-30.

Kersten-Alvarez, L.E., Hosman, C.M.H., Riksen-Walraven, J.M., Van Doesum, K.T.M.,  Hoefnagels, C. (2010). Long-term effects of a home-visiting intervention for depressed mothers and their infants. In: Journal of Child Psychology and Psychiatry. Volume 51 (2010), issue 10, p. 1160–1170.

Waerden, J.E.B. van der, Hoefnagels, C., Jansen, M.W.J., Hosman, C.M.H.. (2010). Exploring recruitment, willingness to participate, and retention of low-SES women in stress and depression prevention. In: BMC Public Health. Volume 10 (2010), issue 588.

Waerden, J.E.B. van der, Hoefnagels, C. & Hosman, C.M.H. (2010). Psychosocial interventions to reduce depressive symptoms in low-SES women at risk: meta-analysis. Journal of affective disorders 03/2010; 128(1-2):10-23.

Baartman, H., Hoefnagels, C. (2009). Als je moeder mishandeld wordt. Het ongehoorde verhaal van de kinderen. In: Tijdschrift Kindermishandeling. Volume 2, issue 4, p. 42-44.

Baartman, H. &, Hoefnagels, C. (2009). In gesprek met mishandelende ouders. Tijdschrift kindermishandeling 2(3), 42-43.

Baartman, H. &, Hoefnagels, C. (2009). Preventie van kindermishandeling voorkomen. Tijdschrift kindermishandeling 2(2),  42-44.

Baartman, H. &, Hoefnagels, C. (2009). Signaleren, melden, en twijfelen in het onderwijs. Tijdschrift kindermishandeling 2(1),  42-44.

Hoefnagels, C.  (2009). Niet in de ogen, maar tussen de oren. Nederlandse weerstand tegen het stoppen van kindermishandeling. Tijdschrift kindermishandeling, 2(1), 9-11.

Doesum, K. van, Hosman, C., Riksen-Walraven, M., & Hoefnagels, C. (2008). A randomized controlled trial of a home-visit intervention aimed at prevention relationship problems in depressed mothers and their infants. Child Development, 79 (3), 547-561.

Baartman, H. &, Hoefnagels, C. Erg in het kwadraat: over herhaald slachtofferschap. Tijdschrift kindermishandeling 1(3), 39-40.

Baartman, H. &, Hoefnagels, C. Over vroegtijdige hulp en veerkracht van moeders. Tijdschrift kindermishandeling 1(2), 37-39.

Baartman, H. &, Hoefnagels, C. Over zwakke wijken en sterke moeders. Tijdschrift kindermishandeling 1(1), 46-47.

Hoefnagels, C. & Zwikker, M.C. Kansen voor vroegsignalering. Meer meldingen en adviesvragen na campagne AMK. Jeugd & Co : Kennis. Tijdschrift voor professionals in de Jeugdzorg, 3, 14-21.

Hoefnagels, C., Meesters, C., Simenon, J. (2007). Social support as predictor of psychopathology in the adolescent offspring of psychiatric patients. Journal of Child and Family studies, 16, 91-101.

Mudde, A.N., Hoefnagels, C., van Wijnen, L., Kremers, S. (2007). Bystanding an abused child: testing the applicability of the Stages of Change. Health Education Research, 22, 128-138.

Doesum, K.T.M. van, Hosman, C.M..H., Riksen-Walraven, J.M., & Hoefnagels, C.  (2007). Correlates of depressed mothers’ sensitivity towards their infants: the role of maternal, child and contextual characteristics. Journal of the American Academy of child and adolescents psychiatry, 46, 6, 747-756.

Meesters, C., Muris, P., Hoefnagels, C., & Gemert, M. van. (2007). Social and family correlates of eating problems and muscle preoccupation in young adolescents. Eating behaviors, 8, 83-90.

Hoefnagels, C., Hospers, H.J., Hosman, C., Schouten, L., & Schaalma, H. (2006). One measure, two motives. Prediction of condom use and interaction between two prevention goals among heterosexual young adults: preventing pregnancy and/or sexually transmitted diseases. Prevention Science 7(4)  369-376.

Hoefnagels, C. & Zwikker, M. (2006). Het AMK op de kaart? - Onderzoek naar het effect van de campagne ter vergroting van de naamsbekendheid van het AMK –. Universiteit Maastricht, 16 p.’s.

Hoefnagels, C  & Meer, B. van der (2005). Mens Sana in Schola Sana –de aanpak van kindermishandeling via school. In Baartman, H., Bullens, R. en Willems, J. (red.) Kindermishandeling: de politiek een zorg, 301-314.

Hoefnagels, C. (2004). Mishandeling en seksueel misbruik van kinderen en adolescenten – de uitdaging van de uitnodiging – In W. Everaerd (red.): Handboek Klinische Psychologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum 29 p.’s.

Dissertatie: Met recht van spreken - enkele theoretische en empirische bijdragen ten behoeve van de secundaire preventie van kindermishandeling. Amsterdam: SWP 302 p.'s  2001

Hoefnagels, C. & Zwikker, M.C. (2001). The bystander dilemma and child abuse: extending the Latané & Darley model to domestic violence. The Journal of Applied Social Psychology, 31(6), 1158-1183.

Hoefnagels, C. & Mudde, A.N. (2000). Mass media and disclosures of child abuse in the perspective of secondary prevention: putting ideas into practice. Child Abuse & Neglect, 24, 1091-1101.

Hoefnagels, C. & Baartman, H. (1997). On the threshold of disclosure -the effects of a mass media field experiment. Child Abuse & Neglect, 21, 557-574.

Hoefnagels, C. & Baartman, H. (1996). Réflexions sur la prévention aux Pays-Bas. Les Politique Sociales, 55 (1 et 2), 61-66.