Presentaties Stijn Verhagen

2012

Sport & Society: network for innovation and expertise, presentatie voor de Raad van Advies van Utrecht Centrum voor Sportgeneeskunde te Utrecht (02-10-2012)

Sociale functie van sport: kansen en dilemma's t.a.v. nieuwe sociale professionals in de sport. Lezing voor Stichting Boog te Den Haag (24-04-2012)

Brave new families: familie en sport. Workshop t.b.v. de universiteitsdag van de Universiteit Utrecht (31-03-2012) (samen met Maarten van Bottenburg en Koen Breedveld)

Opvoeden en ontmoeten in de wijk: het ontwikkelen van een gezamenlijke pedagogische visie in de brede school. Minisymposium voor brede scholen in de provincie Utrecht te Amersfoort (28-03-2012)

De vereniging in bedrijf. Presentatie voor tien Utrechtse voetbalclubs over het thema Vitale vereniging, Hogeschool Utrecht (20-03-2012) (samen met Eelco Koot en Inge Scheijmans)

2011

De bijdrage van lectoren op het vlak van stedelijke vraagstukken. Referaat n.a.v. het boek Van de maakbare naar de lerende stad bij de eindconferentie van het forum voor praktijkgericht onderzoek, vergadercentrum Domstad te Utrecht (29-11-2011)

Jongeren, professionals en geld. Gastcollege minor Geld en schulden, Hogeschool Utrecht (20-09-2011)

Student in onderzoek. Workshop bij het Jaarcongres van Hogeschool Utrecht (25-08-2011) (samen met Eelco Koot, Inge Scheijmans, Miral Scheffer en Bas van Nierop)

A stitch in time saves nine. Voorkomen van schulden bij jongeren. Gastcollege post-hbo cursus Geld & Schulden, Hogeschool Utrecht (28-04-2011)

Hoe heeft het verenigingsklimaat van Zwaluwen Utrecht 1911 zich de afgelopen twee jaar ontwikkeld. Presentatie voor het omnibestuur van Zwaluwen (19-04-2011)

Hoe heeft het verenigingsklimaat van VV De Meern zich de afgelopen twee jaar ontwikkeld. Presentatie voor het bestuur van VV De Meern (12-04-2011)

Wat zijn sociaal ondernemers? Presentatie t.b.v. het congres Sociaal ondernemen, Hogeschool Utrecht te Amersfoort (11-04-2011)

Kwaliteit van praktijkgericht onderzoek; wat is dat? Presentatie voor het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK Platform HBO) te Utrecht (31-03-2011)

2010

Opvoeding en omgeving. Over recente ontwikkelingen in de pedagogiek. Gastcollege voor studenten Pedagogiek, Hogeschool Utrecht te Utrecht (16-11-2010)

De betekenis van lectoraten voor studenten. Pleidooi voor rijke leeromgevingen. Presentatie voor Platform Lectoren Zorg en welzijn te Utrecht (08-11-2010)

"Rood staan is geen schuld". Over de rol van professionals bij financiële bewustwording van jongeren. Presentatie bij de conferentie Geld rolt, Hogeschool Utrecht te Utrecht (25-08-2010)

Wat verandert er als de huisvestings- en sociale sector beter gaan samenwerken? Presentatie voor corporaties en lectoren zorg en welzijn, SS-Rotterdam te Rotterdam (24-08-2010)

PK in de wijk. Ouderbetrokkenheid en brede school. Presentatie t.b.v. het jubileum van vensterschool Korenspoor, Groningen (08-06-2010

Ouderbetrokkenheid en brede school. Presentatie voor de stichting ABC, Amersfoort (samen met Jacques Verheijke en Henriette Visser) (07-06-2010)

Burgerschapsvorming in het vmbo-onderwijs. Presentatie in het kader van het traject Utrechtse Meester Docent (17-05-2010)

"Nwa ora..." Pedagogische ondersteuning in het derde milieu. Gastcollege voor studenten van de Master of Education, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Zwolle (19-04-2010)

Community building in the Netherlands, UK and USA, International Week of Social Work, HU, Amersfoort (19-04-2010

Deskundigheidsbevordering onderzoek, presentatie voor het docententeam Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de HU, Utrecht (samen met Ellen Grootoonk en Charlotte van Besouw) (29-03-2010)

Contextual social work, presentatie voor het Department of Social Work, Southern Connecticut State University in New Haven, Verenigde Staten (02-02-2010)

Buurten in beweging: onderzoek naar verbetering van (ondersteuning van) bewonersparticipatie, lezing voor bewoners en professionals in Waalwijk (20-01-2010)

Bewoners aan zet. Mogelijk Makers in breder perspectief, lezing voor bewoners en professionals van de gemeente Waalwijk in het kader van de jubileumavond project Mogelijk Makers (12-01-2010)

2009

"It takes a village to raise a child": over recente ontwikkelingen in de pedagogiek, gastcollege voor de eerstejaars studenten Pedagogiek van Hogeschool Utrecht (14-12-2009)

"Henk, luister eens effekes", presentatie over bewonersparticipatie in Waalwijk (28-09-2009)

Ouderbetrokkenheid en de brede school, lezing voor de ABC-dag te Amersfoort (21-09-2009)

Pedagogiek en sociale infrastructuur. Over de pedagogische betekenis van (organisaties in) de woonomgeving, lezing voor het VBSP-congres 'Grenzeloze pedagogiek' in Zeist (05-09-2009)

Participatie door coördinatie, lezing voor de kick-off van de opleiding Social Management te Amersfoort (31-08-2009)

Burgerschapsvorming in het vmbo-onderwijs, presentatie t.b.v. het ontwikkeltraject 'De Utrechtse Meester-Docent' te Utrecht (03-06-2009

Citizen participation and the physical & social environment: a contextual approach, lezing tijdens de ENSACT-conferentie 'Social action in Europe' te Dubrovnik, Kroatië (28-04-2009)

Participation of citizens in The Netherlands and abroad: an environmental approach, lezing in het kader van de International Week of Social Work te Amersfoort (21-04-2009)

Van zorg naar participatie? Vormgeven aan het compensatiebeginsel in de Wmo, lezing voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te Utrecht (09-03-2009)

2008

Individuele of maatschappelijke ondersteuning bij leven met een beperking?, lezing bij afscheidssymposium van dhr. P. Menkveld bij MEE (3-12-2008)

Spanningen tussen zorglogica's. De casus van de thuiszorg, lezing voor Kenniscentrum Pedagogiek Zwolle (20-11-2008)

Hogeschool Utrecht en Utrechtse wijken, presentatie voor het college van B&W Utrecht (11-11-2008)

Participatie van burgers in de fysieke en sociale leefomgeving, lezing voor stichting Stadswerk te Arnhem (30-10-2008)

Jongeren in Nederland, lezing voor Route23 te Dordrecht (04-11-2008)

De lijn van Asch. Een maatschappelijk perspectief op social work, college voor de master Social Work te Hogeschool Utrecht (12-09-2008

Maatschappelijke interventies in het jongerenwerk, lezing voor stichting De Twern te Tilburg (30-06-2008)

Participatie in bredere context. Waarom sociale professionals zich beter kunnen richten op omgeving dan gedrag, openbare les te Hogeschool Utrecht (25-06-2008)

Verbinden door voetbal, presentatie voor VV de Meern (04-06-2008)

Zorglogica’s uit balans, lezing t.b.v. het congres ‘Zorg met passie – passie voor zorg’ te Zwolle (29-05-2008)

How profitable are investments by social workers?, lezing in het kader van de International Week of Social Work te Utrecht (01-03-2008)

2007

Insight into proceeds from social investments: beyond numbers fetishism and relativism. Presentatie bij het ICSW seminar on Social Investments and Social Protection as Productive Factors te Madrid, Spain (15-12-2007)