Presentaties Rob Grundemann

Hieronder vindt u de presentaties die ik in de afgelopen jaren heb gehouden over thema’s als arbeidsparticipatie, gezondheidsmanagement en goed werkgeverschap.

2011

Gezonde Hogeschool Utrecht. BRAVO Workshop. Utrecht, 6 december 2011.

Het vergrijzingsvraagstuk in de zorg: kansen en uitdagingen. VERA seminar. Actualiteit gezondheidszorg. Nieuwegein, 1 december 2011.

‘Innovatie van onderop: Gezond en met plezier werken in het MBO’ . MBO themadag, Van verzuimbeleid naar lifestylemanagement. Utrecht, 21 november 2011.

Levensfasebewust personeelsbeleid. ‘Hoe zorg je er voor dat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven?’ Multi Nationale Ondernemingsradenoverleg (MNO). Weesp, 11 november 2011.

Job Crafting in Low-Skilled Work. Utrecht, CARPE congres, 4 november 2011.

Leren en werken in de wijk; het organiseren van een locale infrastructuur rond scholing en werk voor jongeren. Utrecht, WMO conferentie, 13 oktober 2011.

Landelijke bijeenkomst duurzame inzetbaarheid. Zaltbommel, Werkgevers-adviespunt Rivierenland, 7 juni 2011.

Forumdiscussie. Slotbijeenkomst project Duurzame inzetbaarheid, Zaltbommel, 24 mei 2011.

Professionele kwaliteit en taaklast van docenten als zaak van teams. HBO-raad. Amersfoort, 19 april 2011.

Elderly Resources Management: de HRM aspecten van healthy ageing at work. Nascholing voor bedrijfsartsen, In het zweet uws aanschijns. Groningen, 7 april 2011.

Aandacht voor de arbeidsmarkt. P&A congres Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt noden tot slimmer omgaan met menskracht. Utrecht, 23 maart 2011.

Generatiemanagement. Seminar ministerie OCW. Den Haag, 17 maart 2011.

Taaklast een zaak van teams. Utrecht, HU, 2 februari 2011.

Sustaining older, lower educated workers' workability and work motivation through work redesign. Second Research Meeting on Work Ability and Sustainable Employment. Utrecht, Blik op Werk, 28 januari, 2011.

2010

Sociale innovatie in het MBK. ESF-webinar. Utrecht, 6 december 2010.

Workshop mentaal gezond aan het werk. Symposium Gezonde Bedrijfsvoering. Nieuwegein, 15 november 2010.

Willen en kunnen doorwerken. NEN seminar: Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Rotterdam, 27 oktober 2010.

Duurzame inzetbaarheid. Netwerkbijeenkomst Werkgeversadviespunt Rivierenland (WAPR). Tiel, 14 september 2010.

Duurzame inzetbaarheid. Congres langer doorwerken. Utrecht, 14 september 2010. 

Ontwikkelingen in arbeid en arbeidsrelaties en de betekenis voor HRM. Masterclass Sociale Innovatie. Utrecht, 6 september 2010. 

De toekomst op de arbeidsmarkt en de invloed daarvan op arbeid en gezondheid. NVAB - bijeenkomst Club 25, leeftijdsbewust personeelsbeleid. Amsterdam, 1 juni 2010.

Good practice brochures. Mental Health Project Meeting. Madrid, 28 May 2010.

HRM in de toekomst of de toekomst van HRM. Kennisevent SD Worx. Mechelen, 25 maart 2010.

Duurzame inzetbaarheid. Congres langer doorwerken. Utrecht, 2 maart 2010.

Goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Tweede Kamer. Den Haag, 9 februari 2010.

Gezond ondernemen voor vitaal personeel. Maatschappelijk Café: Mentaal Gezond aan het werk. Den Haag, 21 januari 2010.

2009

'Het dreigende personeelstekort vanwege de vergrijzing.' Tijdens: Het gaat om participatie én productiviteit. Volkskrantdebat over de economische agenda. Nijmegen, 12 februari 2009.

HRM in de toekomst. Bijeenkomst HRM Waterschappen. Leusden, Waterschap Vallei & Eem, 17 november 2009.

Leonardo da Vinci Project Ageing at Work. European Workshop Sibiu, 12 november 2009.

Arbeidsparticipatie van oudere werknemers. Studienamiddag Leeftijd en gezondheid op het werk. Leuven, 28 oktober 2009.

Actuele ontwikkelingen. Themabijeenkomst Verbond van verzekeraars. Den Haag, 25 juni 2009.

Slim en gezond afslanken. TNO/EIM, Hoofddorp, 24 juni 2009.

Duurzame inzetbaarheid: extra belangrijk in een recessie. Congres Captains of Arbo. Leiden, 13 mei 2009.

Gezondheidsmanagement voor oudere werknemers. Utrecht: 29 januari 2009; 5 maart 2009, april 2009, 8 mei 2009.

De toekomst van het werk bij TNO. Futureproof HR. TNO P&O middag. Hoofddorp, 21 april 2009.

Social innovation in SME’s in the Utrecht region. Hogeschool Utrecht, 17 april 2009.

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland. Alumnibijeenkomst Goudse verzekeringen. Gouda, 16 april 2009.

Move Europe. De beste Nederlandse praktijken van de Europese campagne Move Europe. Amersfoort, 20 januari 2009.

2008

Gezondheidsmanagement als onderdeel van de strategie van de organisatie. Landelijke conferentie Arbo en Re-integratie, thema Integraal Gezondheidsmanagement. Utrecht, Performa, 8 oktober 2008.

Het bevorderen van goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Bouwen aan de bouw. Heerenveen, 26 november 2008.

Goed werkgeverschap loont. Bijeenkomst personeelsgeleding CMR van de Hogeschool Utrecht, Utrecht, 9 april 2008.

Goed werkgeverschap loont. Themabijeenkomst management. Faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool Utrecht, Utrecht, 31 januari 2008.

De arbeidsmarkt van morgen. Biebwatch, Amsterdam 15 januari 2008.

Workability en inzetbaarheid. Boborea ledenplatform gezond werken. Bussum, 26 maart 2008.

Workshops Loopbaanbeleid. Strategiedag HRM HU. Utrecht, 28 mei 2008.

Arbeidsparticipatie. Bijeenkomst Landelijk Opleidingsoverleg P&A (LOPA). Utrecht, 20 juni 2008.

Kwaliteit van de arbeid van oudere werknemers. MHP Themabijeenkomst ouderenbeleid. Culemborg, 9 december 2008.

Arbeidsparticipatie in Nederland. Personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR. Inaugurale rede Hogeschool Utrecht, 12 december 2008.

Vergrijzing in Nederland. SPA, Hogeschool Utrecht, 18 december 2008.

Kunst van kwaliteit. Bedrijven leren van leren. Jaarcongres HBO Raad, Rotterdam, 24 april 2008.