Presentaties Pim van Heijst

Presentaties 2016

Domein wetenschap/onderzoek (kennisontwikkeling)

Heijst, P. van (2016). ‘Are local civil societies in need of social broker professionals?’ Lisbon: ESWRA conference,   01-04-16

Presentaties 2015

lezingen, presentaties, workshops, demonstraties, expertmeetings, coaching/intervisie, trainingen/opleidingen t.b.v. beroepspraktijk, coaching, intervisie, trainingen/opleidingen/professionalisering van docenten

Domein professionele praktijk

Pim van Heijst: Betrokkenheid van ouders bij financiële opvoeding kinderen. Rabobank, Utrecht, 03-02-2015.

Pim van Heijst:  Participative Youth research Presentatie EASSW Conference, Milaan, Italië, 01-07-2015.

Pim van Heijst: Financiële Buddy’s. ROC Midden Nederland, Utrecht, 06-07-2015.

Domein onderwijs en scholing

Pim van Heijst: Jongeren en Schulden, een preventieve aanpak. Gastcollege Sociaal-Juridische Dienstverlening Deeltijdopleiding: Jongeren en schulden, 27-11-2105.

Presentaties 2014

lezingen, presentaties, workshops, demonstraties, expertmeetings, coaching/intervisie, trainingen/opleidingen t.b.v. beroepspraktijk, coaching, intervisie, trainingen/opleidingen/professionalisering van docenten

Domein professionele praktijk

Pim van Heijst: Jongeren en schuldsanering, presentatie bij expertmeeting NVVK, 30-9-2014

Pim van Heijst: Ontwikkeling financiële gezondheid roc studenten, ROC Utrecht, 2-7-2014.

Pim van Heijst: Financiële gezondheid roc studenten, ROC Amersfoort, 25-6-2014.

Presentaties 2013

Output domein professionele praktijk

Pim van Heijst: Verbinding onderwijs, onderzoek en Praktijk, Presentatie HSAO-dagen, Amsterdam, 11-4-2013.

Pim van Heijst: Effectiviteit Schoolmaatschappelijk Werk, Presentatie ROC Midden Nederland, Utrecht 4-6-2012.

Pim van Heijst: Jongeren en Schulden: een preventieve aanpak, Presentatie IVO-congres, Rotterdam,10-10-2013.

Pim van Heijst: Financiële gezondheid op het ROC, Gemeente Utrecht, Utrecht, 15-10-2012.

Pim van Heijst: Financiële preventie, NVVK Congres, 29-10-2012.

Output domein onderwijs & scholing

Pim van Heijst: De rol van preventie ter bevordering van gezond financieel gedrag, Minor “geld en Schulden”, 21-9-2013.

Pim van Heijst, Onderzoek naar schulden, Thema het beroep, Hogeschool Utrecht 3-10-2013.

Pim van Heijst: Preventie, de rol van de schuldhulpverlener, Thema “Schulden SJD DT”, Hogeschool Utrecht 22-11-2013

Output domein wetenschap/onderzoek

Pim van Heijst: Research as process of co-creation: experiences from the Netherlands, Ensact Conference. Istanbul 20-4-2012.

Presentaties 2012

Lezingen / presentaties / symposia / workshops

Domein professionele praktijk

Pim van Heijst: De rol Professionals bij Financiële Preventie. Symposium Geld Rol Centram, Amsterdam, 21-02-2012.

Pim van Heijst: Rol Ouders bij Financiële preventie. Themabijeenkomst Boni College, Utrecht, 07-03-2012.

Pim van Heijst: LVG Professionals en Financiële gezondheid. Congres Geld telt mee/ Stadsring 51, Amersfoort, 27-3-2012.

Pim van Heijst: Gezond financieel gedrag van Jongeren, Congres LEF, 30-08-2012.

Domein onderwijs & scholing

Lezingen / presentaties / symposia / workshops

Pim van Heijst: Jongeren en Geld, Congres Saxion, Hengelo, 12-06-2012.

Pim van Heijst: Armoede en financiële preventie, College SJD DT, Utrecht, 23-11-2012.

Domein wetenschap/onderzoek

Lezingen / presentaties / symposia / workshops

Pim van Heijst: Onderzoek in tijden van Crisis, Onderzoek als crisismanager. HSAO Dagen, Utrecht, 29-03-2012.

Presentaties 2011

Lezingen / presentaties / symposia / workshops

Domein professionele praktijk

Pim van Heijst: Gezond omgaan met Geld. Workshop Congres Jongerenwerkers, Tilburg, 19-10-2011.

Domein onderwijs & scholing

Pim van Heijst: Armoede. Gastcollege bij de minor Geld en Schulden, Utrecht, 17-10-2011.

Pim van Heijst: Financiële preventie. Gastcollege bij de minor Geld en Schulden, Utrecht, 24-10-2011.