Presentaties Nico de Vos

2018 

De Vos, N. (2018). Een filosofie van veranderen. Over organisatiefilosofie en veranderkunde. Inspiratiecollege Filosofie 2, module Organiseren van verandering in het publieke domein, Master Community Development, Instituut voor Social Work, Utrecht, 12-12-18

De Vos, N. (2018). Praktijkgericht onderzoek en beroepsproducten in de pedagogiek. Verschillende wetenschapsfilosofische ‘onderbouwingen’. Presentatie tijdens werkplaats Filosofie 3, Oriëntatiefase, Master Pedagogiek, Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 05-12-18

De Vos, N. (2018). Vallen, maar hoe dan? Bijdragen aan de maatschappelijke impact van kunst en cultuureducatie van De Dansers. Presentatie tijdens Minor Kunst en Cultuureducatie, Instituut voor Social Work, Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) 3e jaar, Hogeschool Utrecht, Utrecht, 27-11-18

De Vos, N., & Jansen, E. (2018). Workshop Narratief onderzoek. Presentatie/workshop namens landelijk Platform Stad en Wijk, tijdens SIA-congres 2018 ‘Denk Groot’, Nieuwegein, 15-11-18

Ravesteijn, P., De Vos, N., & Wittink, H. (2018). Voorbereiding audit Kenniscentrum Leren & Innoveren. Lid commissie proefaudit, Hogeschool Utrecht, Utrecht, 14-11-18

De Vos, N. (2018). Ecologisch Pedagogisch Handelen, bijeenkomst begeleiding afstudeeronderzoek 1, Verdiepingsfase, Master Pedagogiek, Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 07-11-18

De Vos, N. (2018). Eco-sociale levenskunst in opvoeding en onderwijs. Een levensfilosofie van delen en duurzaamheid voor de pedagogiek. Presentatie tijdens werkplaats Filosofie 2, Oriëntatiefase, Master Pedagogiek, Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 31-10-18

De Vos, N. (2018). Onderzoeken en onderzoeksparadigma’s. Begeleidingsles, Master Community Development, Instituut voor Social Work, Utrecht, 31-10-18

Geus, R., Kiers, H., Ginsel, D., Van der Veen, B., Mertens, M., Van der Neut, H., De Vos, N. & Versteeg, M. (2018). Verkennende gesprekken Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK), Standaard 3: Resultaten en evaluatie, Hogeschool Utrecht, 31-10-18

De Vos, N. (2018). ‘Ronde 1: Praktijk, dialoog en reflectie “Reflecteren met studenten” en ‘Ronde 2: Praktijk, dialoog en reflectie: “Verwevenheid pedagogiek en didactiek”. Gespreksleiding in twee rondes van dialoogsessies tijdens Symposium Tijd voor pedagogiek in de lerarenopleiding. Georganiseerd door de lectorenkring rondom de leerstoel van prof.dr. Gert Biesta, Hogeschool De Kempel, Helmond, 12-10-18

Van Nierop, B. & De Vos, N. (2018). ‘Pedagogiek, onderwijs en maatschappelijke participatie’. Posterpresentatie tijdens Symposium Tijd voor pedagogiek in de lerarenopleiding. Georganiseerd door de lectorenkring rondom de leerstoel van prof.dr. Gert Biesta, Hogeschool De Kempel, Helmond, 12-10-18

Van der Maas, A. & De Vos, N.  (2018). ‘Master Community Development’. Zeepkist-presentatie en workshop tijdens Open Podium Route van Dag van de Duurzaamheid: HU op de USP, ‘hier komt alles samen’. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 10-10-18

De Vos, N. (2018). ‘Voorlopig niet’. Of een pleidooi voor interculturele filosofie in de (westerse) pedagogiek. Presentatie tijdens werkplaats Filosofie 1, Afstudeerfase, Master Pedagogiek, Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 26-09-18

De Vos, N. (2018). ‘Met elkaar’?! Een onderliggende filosofie van verbondenheid voor de pedagogiek. Presentatie tijdens werkplaats Filosofie 1, Oriëntatiefase, Master Pedagogiek, Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 19-09-18

De Vos, N. (2018). Strategisch Onderzoeksplan Kenniscentrum Sociale Innovatie 2018-2020, presentatie tijdens bijeenkomst met Raad van Advies, Kenniscentrum Sociale Innovatie, Utrecht, 05-09-18

De Vos, N. (2018). Waarom ‘community development’? Naar een eco-sociale filosofie van het delen. Inspiratiecollege tijdens cursus Community Development en Sociale Innovatie, Master Community Development, Instituut voor Social Work, Utrecht, 05-09-18

De Vos, N. (2018). Het pedagogisch project en praktijkgericht onderzoek bij het lectoraat PSO. Presentatie ter voorbereiding op het pedagogisch project, Master Pedagogiek, Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 20-06-18.

De Vos, N. & Van der Maas, A. (2018). Expertmeeting Kunst en Creativiteit in Stad en Wijk. Verzorgen van een expertmeeting van het Kennis- en innovatienetwerk Kunst en Creativiteit in het Sociaal domein, verbonden aan het landelijk Platform Lectoren Sociaal Werk,  i.s.m. het Platform Stad en Wijk, Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling, Hogeschool Utrecht, Utrecht, 13-06-18.

De Vos, N. (2018). Samen HR-beleid maken, presentatie tijdens bijeenkomst ‘Samenwerking KSI en Instituten’, Hogeschool Utrecht, Utrecht, 22-05-18.

De Vos, N. (2018). Hoe leiden we de beste onderwijsprofessionals voor de toekomst op? Bijeenkomst co-creatie visievorming onderwijs, deelname op uitnodiging aan strategische visiebijeenkomsten Instituut Theo Thijssen (Pabo) en Seminarium voor Orthopedagogiek, Utrecht, 17-05-2018 en 31-05-18.

De Vos, N. (2018). Discussie o.l.v. prof. dr. Albert Meijer (UU) met o.a. dr. Nico de Vos (lector HU). Presentatie tijdens Discussie- en netwerkbijeenkomst over experimenteren in de stad, met Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, provincie Utrecht en gemeente Utrecht, Utrecht, 16-05-18.

De Vos, N., Wilken, J.P., Overkamp, E., Geelhoed, S., Van Heijst, P. & Kloppenburg, R. (2018). Gespreksronde inhoudelijk kernteam. Bezoek panel Toets Nieuwe Opleiding: Master Community Development (voltijd en deeltijd), Instituut Voor Social Work, Utrecht, 09-05-18.

De Vos, N. (2018). Arts-Based Research als praktijkgericht onderzoek. Hoe werkt dat? Presentatie tijdens cursus Welzijn en samenleving: de stad spreekt, 3e jaar Bachelor Culturele en Maatschappelijke Vorming / Sociaal Werk, Instituut voor Social Work, Utrecht, 24-04-18

De Vos, N. (2018). Pedagogiek en kunst. Of het belang van de esthetische opvoeding van de mens. Presentatie tijdens werkplaats Filosofie 6, Master Pedagogiek, Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 18-04-18.

De Vos, N. (2018). Appie Alferink en Nico de Vos over het project De kunst van delen. Een interview door Aart van der Maas tijdens Lokale manifestatie Age Friendly Cultural City (AFCC), ZIMIHC Theater Zuilen, Utrecht, 12-04-18

De Vos, N. (2018). Nico de Vos over onderzoek. Korte presentatie tijdens Lokale manifestatie Age Friendly Cultural City (AFCC), ZIMIHC Theater Zuilen, Utrecht, 12-04-18

De Vos, N. (2018). Tegen de methode? Over beroepsproducten, praktijkgericht onderzoek en wetenschapsfilosofie. Presentatie tijdens werkplaats Filosofie 5, Master Pedagogiek, Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 04-04-18.

De Vos, N. (2018). Gastheer Nico de Vos vertelt kort over Platform Stad en Wijk. Opening tijdens boekpresentatie ‘Sociale Innovatie in de praktijk’, onder redactie van Hogeschool InHolland, namens Kenniscentrum Sociale Innovatie en het landelijk Platform Stad en Wijk: Participatie en veerkracht, Hogeschool Utrecht, Utrecht, 25-01-18.

De Vos, N. (2018). Natuurbeleving voor kinderen en jongeren. Naar opvoeden als toegepaste ecologische ethiek? Presentatie tijdens werkplaats Filosofie 4, Master Pedagogiek, Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 17-01-18.

De Vos, N. (2018). Paneldiscussie: over verbinding tussen de thema’s van Wereldkinderen en pedagogiek. Internationale projectweek Wereldkinderen, Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 17-01-18.

De Vos, N. (2018). Pedagogiek van het delen. Een filosofisch perspectief op veranderen in opvoeding en onderwijs. Presentatie tijdens bijeenkomst Specialisatieprofiel, Master Pedagogiek, Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 10-01-18.

2017

De Vos, N. (2017). Wereldburgerschap en kinderrechten. Opvoeden vanuit verschillende ethische perspectieven. Presentatie tijdens werkplaats Filosofie 3, Master Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 13-12-17.

De Vos, N. (2017). Lichamelijke verbondenheid in beweging. Een filosofie van intercorporaliteit in danskunst en leven. Lezing en workshop, Onderdeel van Module ‘Waar het denken ophoudt, begint de kunst!’, Academie voor Liberal Arts, Amsterdam, 29-11-17.

De Vos, N. (2017). Strategisch onderzoeksplan KSI, presentatie tijdens bijeenkomst ‘Samenwerking KSI en Instituten’, Hogeschool Utrecht, Utrecht, 21-11-17.

De Vos, N. (2017). Perspectieven op de toekomst. Over impact van kunsteducatie bij De Dansers, presentatie tijdens Minor Kunst en Cultuureducatie, Instituut voor Social Work, Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) 3e jaar, Hogeschool Utrecht, Utrecht, 21-11-17.

De Vos, N. (2017). Kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS), dagvoorzitter tijdens Themaconferentie Welzijn in de Wijk. De rol van welzijnswerk in het veranderende sociaal domein, Zeist, 09-11-17

Verhagen, S., Verhoeven, R., Poel, L. van der, De Vos, N., & Wijsbroek, S. (2017). Auditdag Accreditatie Master Pedagogiek, Gespreksronde Opleidingsmanagement en Lectoren, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 11-10-17.

De Vos, N. (2017). De kunst van delen. Naar een onderliggende filosofie van creatief cultureel sociaal werk. Presentatie voor werkplaats Participatie, Bachelor Social Work, propedeuse, Hogeschool Utrecht, Utrecht, 05-10-17

De Vos, N. (2017). Eco-sociale levenskunst. Naar een ander doendenken voor de pedagogiek. Presentatie tijdens werkplaats Filosofie 2, Master Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 04-10-17.

De Vos, N. (2017). Wie ben ik? Een zoektocht naar persoonlijke en professionele identiteit. Presentatie tijdens werkplaats Filosofie 1, Master Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 20-09-17.

De Vos, N. (2017). Meer sport en bewegen in het basisonderwijs!? Filosoferen over een brede(re) ontwikkeling in opvoeding en onderwijs. Presentatie tijdens Bildungsdriedaagse ‘Durf te denken’, Instituut Theo Thijssen/Pabo, 3e jaar, Hogeschool Utrecht, Bunnik, 06-09-17.

De Vos, N. (2017). Participatie en Stedelijke Ontwikkeling. De impact van sport, kunst en gemeenschappen. Presentatie tijdens bijeenkomst landelijk Lectorenplatform Stad en wijk: participatie en veerkracht. Utrecht, 01-09-17.

De Vos, N. (2017).  Wat heet Creatieve Therapie? Een onderliggende filosofie van lichamelijke verbondenheid. Presentatie tijdens studentenconferentie, Bachelor Creatieve therapie, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 27-06-17.

De Vos, N. (2017). Participatie en stedelijke ontwikkeling. Impact van sport, kunst en gemeenschappen. Openbare les/lectorale rede, Utrecht, 08-06-17.

De Vos, N. (2017). Positionering en profilering in en met het werkveld. Afstemming tussen themateam en opleidingsteams. Korte inleiding en workshop tijdens studiemiddag, Instituut voor Ecologische Pedagogiek, 30-05-17.

De Vos, N., & Linde, R. van der (2017). Pedagogiek en kunst. Verzorgen van werkplaats Filosofie 6: Filosofische esthetica / filosofie van kunst & cultuur, Master Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 10-05-16.

Verhagen, S., Rooijen, E. van, Verhoeven, R., Douwenga, H., De Vos, N., Polderdijk, M. (2017). Auditdag Accreditatie Bachelor Pedagogiek, Gespreksronde Opleidingsmanagement en lector, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 21-04-17.

De Vos, N., &  Nierop, B. van (2017). Trainerskracht, maatschappelijke impact van sport bij risicojongeren en vluchtelingen. Workshop tijdens ‘… En doen! Bildungsmethoden voor leraren’, Landelijke bildungsconferentie voor lerarenopleiders, ISVW, Leusden, 01-04-17.

De Vos, N., & Linde, R. van der (2017). Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet …. Presentaties (3x) tijdens Inspiratiedag(en), Bachelor Social Work, propedeuse. Amersfoort/Utrecht, 21, 23 en 24-03-17.

De Vos, N., & Linde, R. van der (2017). Tegen de methode? Verzorgen van werkplaats Filosofie 5: Wetenschapsfilosofie, Master Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 15-03-16.

De Vos, N. (2017). IEP: Positionering & profilering in en met het werkveld. Adviezen van het themateam. Presentatie en workshop, Beroepenveldcommissie Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Amersfoort, 14-03-17

De Vos, N. (2017). Geen andere optie dan te delen. Een filosofisch perspectief op veranderen in de pedagogiek. Lezing/presentatie voor specialisatieprofielbijeenkomst, Master Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 08-03-17.

De Vos, N. (2017). Transformatie agenda Kunst en cultuur met zorg en welzijn, Korte pitch vanuit de HU tijdens lanceringsbijeenkomst, Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht, 20-01-17.

De Vos, N., & Linde, R. van der (2017). Naar opvoeden als toegepaste ecologische ethiek? Verzorgen van werkplaats Filosofie 4: Ecologische ethiek, Master Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 11-01-17.

De Vos, N. (2017). Voorbij Bildung, naar brede ontwikkeling. Denken over gelijke kansen voor kinderen in het onderwijs. Presentatie/‘talk’ tijdens studiedag ‘Kansen voor kinderen’, Instituut Theo Thijssen, Hogeschool Utrecht, Utrecht, 11-01-17.

2016

De Vos, N., & Linde, R. van der (2016). Beroepsethiek in de pedagogiek? Over drie klassieke ethische theorieën en de zorgethiek. Verzorgen van werkplaats Filosofie 3: Ethiek in woord en daad. Masteropleiding Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 07-12-16.

De Vos, N. (2016). Positionering IEP. Inleidende presentatie en actieve werkvorm programmaonderdeel Beroepenveldcommissie Instituut voor Ecologische Pedagogiek (IEP), Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 08-11-16.

Mreijen, H., Pieters, B., Nauta, E. & De Vos, N. (2016). Auditdag Accreditatie Creatieve Therapie, Gespreksronde Management, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 02-11-16.

De Vos, N. (2016). Slim Samenwerken & Vrij spelen. Inleidende presentatie en aansluitende workshop tijdens Bijeenkomst Onderwijs en Onderzoek FMR, Hogeschool Utrecht, Utrecht, 25-10-16.

De Vos, N., & Linde, R. van der (2016). Over nut en nadeel van de levenskunst voor de pedagogiek. Verzorgen van werkplaats Filosofie 2: Levenskunstethiek, Master Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 28-09-16.

De Vos, N., & Linde, R. van der (2016). Een zoektocht naar persoonlijke en professionele identiteit als pedagoog. Verzorgen van werkplaats Filosofie 1: Filosofische antropologie, Master Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 21-09-16.

De Vos, N. (2016). Sport Toekomstverkenning. Workshop 2: perspectieven op sport (RIVM en SCP, in opdracht van Min. VWS). Pitch-presentatie namens tafel ‘Sport en Participatie’ (Perspectief: ‘Door Vriendschap Verenigd’), Utrecht, 01-09-16.

De Vos, N. (2016). In gesprek met Hans Mommaas (directeur Planbureau voor de Leefomgeving). Deelname aan keynote sessie Jaaropening Hogeschool Utrecht, Hogeschool Utrecht, Tivoli Utrecht, 25-08-16.

De Vos, N. (2016). Dutch Educational Research Association (DERA). Mastersymposium Pedagogiek vanuit Ecologisch Perspectief. Discussiant bij de afstudeerpresentaties van masterstudenten pedagogiek, Utrecht, 02-07-16.

De Vos, N. (2016). Actuele filosofie van kunst en cultuur, reeks van zeven gastcolleges, Master Kunsteducatie, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Zwolle, februari t/m juni 2016.

De Vos, N. (2016). Resonanties van Creatieve Therapie. Een onderliggende filosofie van lichamelijke verbondenheid in beweging. Lezing tijdens symposium ‘Resonanties’ van de opleiding Creatieve Therapie, Instituut voor Social Work, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 17-06-16.

De Vos, N. (2016). Programmaonderdeel Onderwijsinnovatie. Workshopleider tijdens een tweedaagse van het managementteam Instituut voor Social Work, Doorn, 27-05-16.

Nico de Vos: Alles wat beweegt verandert. Een filosofisch perspectief op veranderen. Lezing/presentatie voor een specialisatiebijeenkomst, Master Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 11-05-16.

De Vos, N., & Linde, R. van der (2016). Pedagogiek en kunst. Verzorgen van werkplaats Filosofie 6: Filosofische esthetica / filosofie van kunst & cultuur, Master Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 11-05-16.

De Vos, N. (2016). Werktafel domein ‘sociaal’. Discussie over thema, speerpunten en samenwerking. Workshopleiding tijdens startbijeenkomst Utrechtse Kennisalliantie ‘Healthy Urban Living Futures’. Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Utrecht, 20-04-16.

De Vos, N. (2016). Kwaliteit van samenleven in de stedelijke omgeving: inventarisatie van inhoudelijke thema’s voor het Sociaal Work-onderwijs. Workshopleider tijdens Werkconferentie Onderwijsinnovatie Instituut voor Social Work, Utrecht, 08-04-16.

De Vos, N., & Loeffen, T. (2016). Accentkwalificaties Creatief cultureel sociaal werk. Korte presentatie van projectleider & vertegenwoordiger in kwartiermakersoverleg over de huidige stand van zaken van het deelproject Accent creatief cultureel sociaal werk bij de onderwijsinnovatie sociaal werk, tijdens de extra bijeenkomst onderwijsinnovatie Instituut voor Social Work,  Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 08-04-16.

De Vos, N., & Linde, R. van der (2016). Tegen de methode? Verzorgen van werkplaats Filosofie 5: Wetenschapsfilosofie, Master Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 30-03-16.

De Vos, N. (2016). Missie en visie accent Creatief cultureel sociaal werk. Korte presentatie als projectleider over de huidige  stand van zaken van het deelproject Accent creatief cultureel sociaal werk bij de onderwijsinnovatie sociaal werk, tijdens de tweede werkconferentie onderwijsinnovatie Instituut voor Social Work,  Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 28-01-16.

De Vos, N. (2016). Missie en visie accent Creatief cultureel sociaal werk. Korte presentatie als projectleider over de huidige  stand van zaken van het deelproject Accent creatief cultureel sociaal werk bij de onderwijsinnovatie sociaal werk, tijdens de voorbereidende bijeenkomst voor de tweede werkconferentie onderwijsinnovatie Instituut voor Social Work, Hogeschool Utrecht, Utrecht, 27-01-16.

De Vos, N., & Linde, R. van der (2016). Naar opvoeden als toegepaste ecologische ethiek? Verzorgen van werkplaats Filosofie 4: Ecologische ethiek, Master Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 13-01-16.

Linde, R. van der, & De Vos, N. (2016). Graphic Novel: de bedoeling van de pedagogiek. Workshop tijdens “Het geluk van de pedagogiek”. Feestelijk congres ter gelegenheid van 10 jaar Instituut voor Ecologische Pedagogiek, Hogeschool Utrecht, Amersfoort, 12-01-16.