Presentaties Froukje Smits

Presentaties 2016

Domein professionele praktijk

Smits, F. (2016). Samenwerken in de wijk: beweegprofessionals en de 0e-lijn. Sport en Bewegen in de veranderende stad. Sport & Society. Utrecht 25-10-2016.

Smits, F. (2016). "You have to push and perhaps sometimes I push too hard." The culture and institutional contextual frame of elite Dutch women's gymnastics. International Women's Artistic Gymnastics conference 2016. Gothenburg, 31-10-2016.

Domein onderwijs en professionalisering medewerkers

Smits, F. (2016). I'm Hooked! Action sport en beleving. Tilburg: Honours program SPECO University of Applied Sciences, 20-12-2016.

Domein wetenschap/onderzoek (kennisontwikkeling)

Smits, F. (2016). ‘"We must not engage in the blind glorification of sport." Sport involvement and Christianity from the perspective of Dutch Orthodox Reformed Christian youth.Seminar Youth sport participation at the intersection of gender, ethnic  and religious identifications.’ .Utrecht: Sport & Society,  08-12-16

Dijk, B., Slender, H., & Smits, F. (2016). ‘The Legacy of Le Grand Depart Tour De France Utrecht2015: Involving the city in the creation of legacy.’ "Memories and identities in sport management in Europe", Warsaw: EASM 2016, 10-09-16

Smits, F. & Elling, A. (2016). ‘"Let's get those queers!" Homophobia and heteronormativity within young male sporting cultures in the Netherlands.’ Budapest: ISSA Conference 2016 (International Sport Sociology Association), 09-06-16

Presentaties 2015

lezingen, presentaties, workshops, demonstraties, expertmeetings, coaching/intervisie, trainingen/opleidingen t.b.v. beroepspraktijk, coaching, intervisie, trainingen/opleidingen/professionalisering van docenten

Domein professionele praktijk

Froukje Smits en Dirk Postma: Veranderende sportlidmaatschappen en strategieën van bonden en verenigingen. Presentatie Masterclass ‘Lid van de club’, Utrecht: 04-02-2015

Froukje Smits, Georganiseerd sporten en veranderende verbondenheid. Lezing Rotterdam Sport Support, Rotterdam, 23-04-2015.

Domein wetenschap/onderzoek

Bake Dijk, Froukje Smits & Hans Slender: The Social Legacy of Le Grand Depart Tour De France Utrecht 2015. Conference of the Sport Management Association of Australia & New Zealand, Tasmania, Australie: 27-11-2015.

Bake Dijk, Froukje Smits, Hans Slender & Paul Hover: Legacy of Le Grand Depart Tour de France Utrecht 2015. The World Congress on Elite Sport Policy, Melbourne, Australie: 24-11-2015.

Annelies Knoppers, Froukje Smits & Frank Jacobs: The Power of Discourse: Managing Elite Youth Sport. North American Sport Sociology Management Conference, Ottawa, Canada, 05-06-2015.

Annelies Knoppers, Frank Jacobs & Froukje Smits: Elite sport is though, do not complain: coaches in elite youth sport. North American Society for the Sociology of Sport Conference, Santa Fe, USA, 5-11-2015.

Hans Slender, Bake Dijk & Froukje Smits: The social leverage of Le Grand Depart Tour de France Utrecht 2015: Developing an effective side-events program. Conference of the European Association Sport Management, Dublin, Ireland, 10-09-2015.

Froukje Smits, Frank Jacobs & Annelies Knoppers: ‘Cleaning up the garden of gymnastics: mown not weeded’. A study of the elite Dutch women’s gymnastics climate. Conference of the International Sport Sociology Association. Paris, France: 12-06-2015.

Presentaties 2014

lezingen, presentaties, workshops, demonstraties, expertmeetings, coaching/intervisie, trainingen/opleidingen t.b.v. beroepspraktijk, coaching, intervisie, trainingen/opleidingen/professionalisering van docenten

Domein professionele praktijk

Froukje Smits, Dirk Postma en Stijn Verhagen. Kennis- en ontwikkelvragen lidmaatschap nieuwe stijl. Masterclass ‘Lid van de club’, Utrecht 08-10-2014.

Froukje Smits, Stijn Verhagen en Dirk Postma. Veranderende sportlidmaatschappen en strategieën. Masterclass ‘Lid van de club’, Utrecht, 20-05-2014.

Froukje Smits en Agnes Elling. How to contribute to a safe and positive climate among LGBT young athletes. Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS), Council of Europe, Leeds, 15-07-2014.

Presentaties 2013

Lezingen / presentaties / symposia / workshops

Output domein professionele praktijk

Froukje Smits & Ary Hordijk: Sport en een veiliger sportklimaat. Workshop congres Sport en Emotie: sport als spiegel van de samenleving. Utrecht, 13-05-2013.

Froukje Smits, Eelco Koot, Anna Slootweg & Stijn Verhagen: Sport & Society; de rol van vrijwilligers en professionals in de participatiemaatschappij. Masterclass HU Jaarcongres, 29-08-2013

Froukje Smits: Citytrainers; sportactiviteiten voor en door jongeren. Presentatie 1-meting voor opdrachtgevers, genodigden en pers. ’s-Hertogenbosch, 03-09-2013 (samen met Stijn Verhagen)

Froukje Smits: Citytrainers; sportieve kracht voor de stad. Presentatie Dag van het sportonderzoek. Eindhoven, 07-11-2013

Output domein onderwijs & scholing

Froukje Smits: Lidmaatschappen nieuwe stijl in de sport?! Gastcollege Minor Sport & Samenleving, 04-09-2013.

Froukje Smits: Samen voor Sportiviteit en Respect. Gastcollege Minor Sport & Samenleving, 11-09-2013.

Froukje Smits: Interview Tips & Tricks voor sportonderzoek. Gastcollege Minor Sport & Samenleving, 25-09-2013.

Froukje Smits: Evaluatie onderzoek lidmaatschap en ledenbinding sportverenigingen. Gastcollege Minor Sport & Samenleving, 09-10-2013.

Presentaties 2012

Lezingen / presentaties / symposia / workshops

Output domein onderwijs & scholing

Froukje Smits: Seksuele diversiteit in de sport, homo(in) tolerantie in mannen teamsporten. Gastcollege in de minor Jeugd, sport en bewegen, Hogeschool Utrecht, 21-11-2012.