Netwerk Rob Grundemann

Samenwerking is essentieel in mijn werk als lector. Daarom maak ik deel uit van de volgende netwerken:

Kenniscentrum Sociale Innovatie

Mijn lectoraat is onderdeel van het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van de Faculteit Maatschappij & Recht van de Hogeschool Utrecht. Binnen het KSI werken lectoren. Ook met hen werk ik veel samen.

Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie

Ons onderzoek valt onder de koepel van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI). Binnen deze koepel werk ik samen met werkgevers- en werknemersverenigingen, bedrijven en andere instellingen.

Andere organisaties en netwerken

Tot slot werk ik in mijn lectoraat samen met: